Een woonhuis in het buitengebied. Foto: Vanessa Wassink

Een woonhuis in het buitengebied. Foto: Vanessa Wassink

Meet Up Achterhoek: Wonen in het buitengebied

Wonen

BREDEVOORT - Het nieuwe maatschappelijke programma Meet Up Achterhoek wil burgers, bedrijven en overheid samenbrengen om vanuit een open dialoog aan de slag te gaan met de maatschappelijke thema’s van nu. Op donderdag 10 maart vindt de eerste Meet Up plaats in de Koppelkerk in Bredevoort over het bevorderen van woonerven in het buitengebied.

In deze eerste Meet Up staat het thema ‘Woonerven en erfdelen in het buitengebied’ centraal. In het buitengebied komen diverse boerderijen leeg te staan. Tegelijkertijd kampt Nederland met grote woningnood en huizenprijzen die onbetaalbaar worden. Wat nou als leegstaande boerderijen worden omgetoverd tot woonerven? 

Woonerven
Het idee van een woonerf kent vele voordelen. Starters en mensen met een minder volle beurs zouden de woningmarkt makkelijker kunnen betreden. Het mooie buitengebied zou minder in een villawijk veranderen. Eenzaamheid zou worden bestreden en naoberschap gestimuleerd door jong en oud samen een erf te laten delen. De bedrijvigheid in het buitengebied kan worden bevorderd door een combinatie van wonen en werken mogelijk te maken, om makkelijker een (niet agrarische) onderneming vanuit huis te kunnen starten. Prachtige ideeën, maar soms staan tussen droom en daad wetten en regelgeving in de weg.

Programma en sprekers
Hoe samen bouwen aan een vitaal en toegankelijk buitengebied? Het thema wordt verkend met drie (ervarings)deskundigen: Wim Korsten, Stèphanie Knops en Gerard Overkamp. Wim Korsten heeft samen met ondernemers uit het buitengebied van Winterswijk vergevorderde plannen gemaakt om het erfdelen op het Winterswijkse platteland te bevorderen.
Concept- en projectontwikkelaar Stèphanie Knops zou graag met haar gezin en hun bedrijf Waterzaak duurzaam willen wonen en ondernemen op het Achterhoekse platteland.
Gerard Overkamp is in dienst bij de gemeente Winterswijk, maar heeft ook een eigen adviesbureau. Uit beide zal hij putten als hij vertelt wat er veranderd is - en misschien nog wel veranderen gaat - in wetgeving, regels en beleid. Hij zal vertellen over de invloed van rijk, provincie, regio en gemeente. Maar vooral ook heel veel voorbeelden noemen van mensen en hun ideeën. De avond is bedoeld voor iedereen die zelf een erf wil delen in het buitengebied, beroepsmatig betrokken is bij het thema en/of als betrokken burger wil meedenken.

Samenwerking
Meet Up Achterhoek is een samenwerkingsverband tussen Achterhoek Ambassadeurs, culturele vrijplaats de Koppelkerk, gespreksleider Esther Ruesen en iedere betrokken burger die aan wil haken. Meet Up Achterhoek wil het constructieve gesprek bevorderen tussen overheid, ondernemers en burgers, om zo de verkokering en polarisatie in de samenleving te bestrijden en gezamenlijk aan de slag te gaan met urgente maatschappelijke vraagstukken.

Praktische informatie
Meet Up Achterhoek is zowel live op locatie, als online via livestream bij te wonen. Aanmelden voor de avond kan via www.koppelkerk.nl/meetupachterhoek De entree is gratis, locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort, donderdag 10 maart 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit