Wethouder Kok zit op het karakteristieke muurtje bij bouwlocatie Ludgerstraat. Foto: Karin Stronks
Wethouder Kok zit op het karakteristieke muurtje bij bouwlocatie Ludgerstraat. Foto: Karin Stronks

Sociale woningbouw en Aaltens Hofje aan de Ludgerstraat

Wonen

AALTEN – Op het terrein aan de Ludgerstraat, waar vroeger de technische school heeft gestaan, wordt woningbouw gerealiseerd. Er komen betaalbare huizen, totaal worden op deze locatie 55 woningen gebouwd. Wethouder Ted Kok geeft aan: “De bouw wordt in drie fasen gerealiseerd, de tweede fase is het Aaltens Hofje, twaalf woningen, zeven koop- en vijf huurhuizen, waar zich gegadigden voor hebben aangemeld. Dit plan gaat verder dan alleen wonen, er komt een gezamenlijke tuin, lief en leed kan worden gedeeld. Bewoners kunnen elkaar ondersteunen waar nodig.”

Door Karin Stronks

Het bouwproject aan de Ludgerstraat is in samenwerking met De Woonplaats, de gemeente Aalten, omwonenden en Buro Ontwerp en Omgeving ontwikkeld. “We hebben geïnventariseerd naar de wensen en eisen die hier naar voren kwamen, dit plan is uit vier ontwerpen gekozen en naar voren gebracht, het ligt ter inzage. Totaal 55 betaalbare woningen worden hier gerealiseerd. Er komen appartementen, rijtjeswoningen en het Aaltens Hofje. Daarnaast parkeergelegenheid en er is veel ruimte voor groen, bankjes, speelelementen en enkele wadi’s.” 

De bouw zal in drie fasen worden gerealiseerd. Fase 1 omvat 23 rijtjeswoningen die tussen de Eligiusstraat en de Molenkamp worden opgetrokken. Fase 2 is het Aaltens Hofje, bestaand uit twaalf woningen. De derde fase omvat twintig woningen, dat zijn deels appartementen. 

Het Aaltens Hofje bestaat uit twaalf woningen die om een ‘hofje’ worden gebouwd. Het zijn zeven koop- en vijf huurwoningen. “De bedoeling is om sociale contacten te bevorderen, bewoners gaan samen het onderhoud verzorgen van het hofje. Ook het omzien naar elkaar, lief en leed delen, is hier aan de orde. De toekomstige bewoners zijn tussen de 60 en 80 jaar oud en het is een gemêleerd gezelschap. Als dit een succes wordt dan gaan we dit project in Dinxperlo ook ontwikkelen.” 

Volgens Kok zal de woningbouw aan de Ludgerstraat een doorstroming op gang brengen. “De woningen van het Aaltens Hofje zijn verkocht en verhuurd aan mensen uit onze gemeente, op één na. Dus komen er woningen leeg.” Fase 3 wordt kort aan de Polstraat ontwikkeld, na de ‘knik’, hierbij staan de bouw van appartementen en blokwoningen op de planning. “We hebben nog een subsidieaanvraag bij de provincie liggen, in februari verwachten we uitsluitsel. De locatie is direct beschikbaar. Als de procedure is afgerond kunnen we beginnen met het aanbesteden. We hopen dit jaar nog met de bouw van Fase 1 te kunnen beginnen.” 

Voor de fotoshoot rijden we naar de locatie waar de sociale woningbouw zal worden gerealiseerd. Het terrein ligt al geruime tijd braak, vlakbij de Molenkamp staan twee voetbaldoeltjes. Een karakteristiek muurtje van rode stenen, op veel plekken bedekt met mos, omheint het terrein. “Dit muurtje heeft wel iets authentieks”, zegt Kok. “We zullen dit na de bouw laten staan.”

Wethouder Ted Kok bij de nog braak liggende locatie. Foto: Karin Stronks

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit