Woningen in aanbouw. Foto: Archief Achterhoek Nieuws, Bernhard Harfsterkamp

Woningen in aanbouw. Foto: Archief Achterhoek Nieuws, Bernhard Harfsterkamp

Gemeenteraad zet in op bouw 1050 woningen in komende tien jaar

Wonen

Wethouder verwacht veel nieuwe woningen in komende vijf jaar

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Het voorstel van burgemeester en wethouders om in de komende tien jaar 800 woningen te bouwen was voor de gemeenteraad niet voldoende. Een grote meerderheid wilde nog meer ambitie. De achterstand bij het bouwen, die in de laatste jaren is ontstaan, moet snel worden ingelopen. 

Doorgroeien naar 30.000 inwoners
Gerbert Navis (VVD) zei bij de toelichting van het gezamenlijke amendement van de VVD, Gemeentebelangen, ChristenUnie, CDA en HMV dat door het toepassen van het stoplichtmodel, dat tot in het begin van deze raadsperiode werd toegepast, teveel vertraging is ontstaan. Er zijn daardoor bestemmingsplannen niet gemaakt of niet afgemaakt, die al voor noodzakelijke bouwmogelijkheden hadden kunnen zorgen. Navis wil voorkomen dat zoiets nog eens gebeurt. “We willen de vertragende schakel er tussenuit halen en meteen inzetten op 1050 nieuwe woningen”, aldus Navis. Niet eerst een discussie over enkele jaren of de 800 naar boven moet worden aangepast, maar meteen maar kiezen voor 1050. Hij voegde toe dat de gemeente Aalten zou moeten groeien naar 30.000 woningen. “Maar dat is een andere discussie.” De indieners van het amendement gingen er wel van uit dat 30% van de plannen niet door zou kunnen gaan.

Visie op woningbouw alweer snel bijgesteld
Het stoplichtmodel werd geïntroduceerd in de periode dat er een bevolkingsafname in de Achterhoek werd voorspeld. Daarom hoefde er minder gebouwd te worden en werd niet meteen meegewerkt aan elk bouwplan. Met de in deze raadsperiode vastgestelde nieuwe woningbouwvisie was dat model al losgelaten. Er kwam een toetsingskader met criteria over de kwaliteit en duurzaamheid van de woningen en de behoefte aan het soort woning dat eventueel gebouwd kan worden. Met dat toetsingskader worden nu de ingediende bouwplannen beoordeeld. Door de actuele ontwikkelingen van de woningmarkt was die visie al snel weer achterhaald en werd die vorig jaar gewijzigd vastgesteld. Een jaar later blijkt er opnieuw behoefte aan bouw van meer woningen. Daarom is B en W met de nieuwe woningbouwstrategie gekomen met het aantal van 800 woningen. “Wie had kunnen denken dat we binnen een jaar alweer met een aanpassing komen”, zei wethouder Ted Kok.

Flexibel omgaan met richtgetal 800
Wethouder Kok vond het amendement niet noodzakelijk. “Wij hebben hetzelfde doel. De komende tijd zullen al diverse bestemmingsplannen in procedure gaan.” De 800 noemde hij een richtgetal, dat flexibel is. “Dat kan naar boven of naar beneden bijgesteld worden als dat nodig is.” Het richtgetal zal nog wel vaker aangepast worden, verwachtte hij. “In de eerste vijf jaar willen wij de meeste meters maken. Nu al een getal afspreken voor over tien jaar is lastig.” De wethouder wees ook op het planuitval van 30%, waardoor de 1050 minder zal worden. “Het blijft een beetje bruto/nettoverhaal”, gaf Gerrit Assink (CDA) toe. Hij verwachtte dat er nog wel vaker gekeken zal worden of ‘we op de goede weg zijn’. Er kan getemporiseerd worden als het nodig is en gas worden gegeven als dat gewenst is. Jan Wijbrans (HMV) zei dat zijn partij er altijd voor geweest is dat de markt de woningbouw zelf regelt. “Die 800 is maar een getal. Als het er 1200 worden, laat het dan 1200 zijn.”

‘Doe het rustig aan met het bouwen’
De Progressieve Partij had geen behoefte aan het amendement. “We moeten niet altijd maar door blijven groeien”, zei Bert Weevers. Op den duur verwacht hij weer een krimp van de bevolking. De grondstoffen zijn eveneens niet onuitputtelijk. “Doe het rustig aan met het bouwen, bouwen, bouwen.” Hij vond de flexibiliteit, die het voorstel van B en W kenmerkt, voldoende. Tobias Holtman (Christenunie) vond dat er veel aan de woningnood moet worden gedaan. Hij wil daarbij inzetten op starters, alleenstaanden en ouderen. Gerbert Navis voegde nog toe dat er meer behoefte is aan woningen voor éénpersoonshuishoudens. “Daar komt de extra vraag ook vandaan. De eigen bevolking verandert ook.” Het amendement werd met negentien stemmen voor en twee stemmen tegen aangenomen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit