Tractor op de weg. Foto: Pixabay

Tractor op de weg. Foto: Pixabay

Pixabay

Staten organiseren hoorzitting over landbouwpasseerhavens N318

Vervoer

AALTEN/VARSSEVELD - Provinciale Staten besluiten op woensdag 12 juni 2024 over het inpassingsplan Landbouwpasseerhavens N318. De Staten vinden het belangrijk om de mening, zorgen of ideeën van inwoners te horen. Daarom organiseren zij op woensdag 22 mei een hoorzitting in het Huis der Provincie in Arnhem.

Doorstroming
Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten om het inpassingsplan Landbouwpasseerhavens N318 definitief vast te stellen. De provincie wil vier landbouwpasseerhavens aanleggen op de provinciale weg tussen Varsseveld en Aalten.
Landbouwvoertuigen moeten hier verplicht gebruik van maken, zodat ander verkeer kan passeren. Op die manier verbetert de verkeersveiligheid en doorstroming. Er zijn vier zienswijzen ingediend op het inpassingsplan. Die hebben niet tot wijzigingen geleid.

Hoorzitting op 22 mei
De hoorzitting vindt plaats op woensdag 22 mei om 18.30 uur in Vergaderkamer N van het Huis der Provincie (Markt 11, 6811 CG Arnhem).
Inwoners en andere belanghebbenden kunnen hun mening over het inpassingsplan tijdens de hoorzitting kenbaar maken aan Statenleden.
Insprekers krijgen ieder vijf minuten spreektijd. Aanmelden voor inspraak kan in verband met pinkstermaandag tot uiterlijk dinsdag 21 mei om 9.00 uur bij de griffie via griffie@gelderland.nl.

Van voorstel tot besluit
In aanloop naar de besluitvorming over het inpassingsplan Landbouwpasseerhavens N318 houden Provinciale Staten op 22 mei een hoorzitting. Vervolgens is er op woensdag 29 mei een oordeelsvormende vergadering. Daarin gaan de politieke fracties met Gedeputeerde Staten en met elkaar in debat. Uiteindelijk besluiten Provinciale Staten tijdens de Statenvergadering van woensdag 12 juni over het inpassingsplan. Beide vergaderingen zijn bij te wonen vanaf de publieke tribune of digitaal te volgen via gelderland.nl/Statenlive.

Over Provinciale Staten
Provinciale Staten zijn het hoogste bestuursorgaan van provincie Gelderland. De Statenleden vertegenwoordigen de inwoners van Gelderland, bepalen in hoofdlijnen het beleid van de provincie en houden toezicht op de uitvoering ervan. De Staten hebben samen één doel: een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland voor haar inwoners.

Meer informatie op de website van de provincie.


gelderland.nl/

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant