Verkiezingen 2023.

Verkiezingen 2023.

Martijn Kraan

Een dag op het stembureau

Politiek

AALTEN - Waarschijnlijk hebt u op 22 november gestemd op een der 21 stembureaus in de gemeente Aalten. Daar trof u een comité van vier dames en heren aan die samen het stembureau vormen. Wat doen die op deze dag en hoe bereiden zij zich voor? Een inside verslag van uw correspondent die afgelopen woensdag op stembureau Koppelkerk Bredevoort zat.

Door Jos Wessels

Voorbereidingen
Na de val van het kabinet Rutte wees de gemeente een groep ambtenaren aan om de verkiezingen te organiseren. Dit is het Team verkiezingen. Dit Team gaat op zoek naar leden voor de stembureaus. Dat zijn deels ambtenaar-leden en deels burger-leden. De ambtenaar-leden zijn op de verkiezingsdag voorzitter of waarnemend voorzitter van het stembureau. Burgerleden vindt men na een oproep of worden door de gemeente zelf benaderd. Bijvoorbeeld omdat zij in het verleden ook al op het stembureau hebben gezeten. Zo kom ik ook in beeld.
Voor mijn benoeming moet ik een korte digitale cursus volgen. De cursus wordt afgesloten met een digitaal examen. Daarna komt er bericht op welk stembureau je bent ingedeeld. Ik mag naar de Koppelkerk en wel in de ochtendploeg.

De verkiezingsdag
’s Morgens om kwart over 6 gaat de wekker. Om 7 uur stap ik de Koppelkerk binnen. Anke Sitter, medewerkster van de Koppelkerk, staat al klaar met koffie en thee. Wij hebben een half uur om de stembiljetten uit de kluis te halen, de stembus af te sluiten en op de plaats te zetten, buiten de banner te plaatsen en onze tafel in te richten. De stemhokjes zijn de vorige dag al opgebouwd door medewerkers van de gemeente.
Om half 8 zitten we paraat achter de tafel. We vormen met vier mannen de ochtendploeg, twee gemeenteambtenaren en twee burgers. De eerste kiezers druppelen binnen. Tegen 8 uur hebben we tien bezoekers gehad. Onder hen wethouder Joop Wikkerink, die ons succes komt toewensen en een zakje kruidnoten van de Spar overhandigt (nooit pepernoten zeggen). Met die kruidnoten kunnen we in de loop van de dag een aantal kinderen blij maken die met papa of mama zijn meegekomen.
We hebben een vaste werkwijze. Onze voorzitter ontvangt de kiezers, neemt de stempas in en controleert het identiteitsbewijs. Hij leest de code voor. Zijn buurman vergelijkt die met het Register ongeldige passen. Daar staan mensen op die hun pas verloren hebben en een nieuwe hebben gekregen. Maar ook de mensen die afgelopen weken zijn overleden. Zo voorkomt men stemfraude.
Een volgende collega overhandigt het stembiljet. En de vierde persoon houdt toezicht of iemand alleen is in het stemhokje. Zo wordt het stemgeheim gewaarborgd.
In de Koppelkerk blijft het vrij rustig; alleen rond het middaguur is het wat drukker. Om kwart voor twee worden we afgelost. Op dat moment hebben 327 mensen bij ons gestemd. We gaan naar huis om ons voor te bereiden op de avond.

De telling
Om kwart voor 9 zijn we weer present. De middagploeg heeft 352 kiezers gehad. In totaal hebben hier 679 burgers gestemd. De ochtend- en de middagploeg gaan samen tellen, met een enkele aanvulling.
Het tellen is openbaar maar hier komt slechts één burger even kijken. Het tellen gebeurt volgens een vaste werkwijze. Eerst maakt de voorzitter de stembus open en verdeelt de inhoud. Wij scheiden de even partijnummers van de oneven.
De oneven stapel blijkt meteen al veel groter; onder meer 19 (Omzigt), 15 (BBB), 3 (GroenLinks/PvdA) en 1 (VVD) zijn allen oneven.
Daarna worden de stapels gescheiden naar partij en geteld. De partijstapels worden tweemaal door verschillende personen geteld. Gelukkig kloppen de aantallen, dit scheelt veel werk. Slechts één partij moet nog eens extra geteld worden.
In de Koppelkerk is de BBB winnaar met 20 procent van de stemmen. Tweede is Omzigt, derde PVV en vierde GL/PvdA.
Daarna wordt per partij vastgesteld, het aantal stemmen op nummer 1 en het aantal stemmen op andere kandidaten. De voorzitter noteert alles in een verslag dat proces-verbaal heet. Wij allen zetten daarna de handtekening.
Tussentijds zijn we weer van koffie en dergelijke voorzien door de onvermoeibare Anke Sitter. Een enkeling heeft tussen de werkzaamheden door op zijn mobiel kunnen kijken en roept de sensationele uitslag. Voor commentaar is geen tijd, het werk moet af.
Om goed 11 uur helpen wij met het opruimen van de tafels en dan zijn we klaar. Het is erg meegevallen zeggen collega’s. Bij de verkiezingen van maart waren we pas om half 2 klaar!

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant