Nieuw raadslid Hans Onstenk wordt gefeliciteerd door de burgemeester. Foto: Ilse Timmers
Nieuw raadslid Hans Onstenk wordt gefeliciteerd door de burgemeester. Foto: Ilse Timmers

Huisvestingsplan scholen 2023-2039 vastgesteld

Politiek

AALTEN/DINXPERLO - In de eerste gemeenteraadsvergadering van het seizoen vormde het Integraal Huisvestingsplan het hoofdmenu. Maar eerst kwamen er enkele interne raadszaken aan de orde. 

Door Jos Wessels

Meest opvallend was de afwezigheid van Henk Meerdink wegens ziekte, volgens zeggen de vierde keer in 45 jaar. Meerdink is raadslid sinds 1978 en hij is er eigenlijk altijd. Ook Tobias Holtman (CU) was afwezig.
De vergadering begon met de mededeling van Raimond Smit (CDA) dat de herbenoeming van de burgemeester nu officieel is. De koninklijke brief is binnen en Smit wenste Anton Stapelkamp veel succes in de komende zes jaar. Ook maakten we nog kennis met de nieuwe kinderburgemeester Marthen Huijbers. En dan was er nóg een vreugdevol moment: Hans Onstenk trad toe tot de raad namens de VVD (foto).

Schoolgebouwen
In de wet is het zo geregeld dat de gemeente verantwoordelijk is voor de gebouwen, maar de schoolbesturen voor het onderhoud. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen basisonderwijs of primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO). In het PO zaten in de gemeente Aalten in 2021 in totaal 1.592 kinderen, verdeeld over vijftien scholen. 72% van de kinderen volgt christelijk onderwijs op één van de tien scholen van het bestuur Accent. Twee RK-scholen vallen onder twee verschillende besturen met in totaal 12 procent van de leerlingen. Er zijn twee openbare scholen die onder Paraat vallen met in totaal 8 procent van de leerlingen. En dan is er nog de interconfessionele basisschool van Bredevoort met 6,5 procent van de kinderen.
In de gemeente is maar één school voor voortgezet onderwijs: Schaersvoorde, met 1.557 leerlingen in 2022. De school heeft twee locaties: Stationsplein en Slingelaan. De derde locatie in Dinxperlo is juist deze zomer gesloten. Locatie Slingelaan is flink verouderd en heeft een slechte klimaatbeheersing; in september werden meerdere klassen daarom naar huis gestuurd.

Welke school
wordt wanneer
aangepakt?


Er zijn in de gemeente voorheen twee grote golven van nieuwbouw en renovatie van scholen geweest. De eerste was van 1985 tot circa 1998, toen lagere scholen en kleuterscholen samengevoegd werden. De tweede golf was de nieuwbouw van de basisscholen in Dinxperlo rond 2010. De laatste jaren was het rustig aan het front. Maar nu ligt er dus het Intergraal Huisvestings Plan, dat maar liefst zestien jaar beslaat en doorloopt tot 2039. Wethouder Hans te Lindert mocht het verdedigen.

Integraal Huisvestings Plan
Het Integraal Huisvestings Plan (IHP) valt uiteen in twee delen. In deel 1 gaat het over de visie op het onderwijs en hoe je daar met de gebouwen op in moet spelen. Deel 2 is de uitvoeringsagenda, dus welke school wordt in welk jaar aangepakt?
Allereerst de visie. Kan zo’n geschetste vooruitblik over zoveel jaar eigenlijk wel? Over duurzaamheid en isolatie is iedereen het eens. Maar onderwijs heeft nogal eens de neiging om mee te liften met de waan van de dag, waarop men later moet terugkomen. Zo was digitalisering en een iPad voor elk kind jarenlang een must. Maar nu zien we ook de nadelen van individualisering en vereenzaming en moet de mobiel weer de school uit. En is het Integraal Kind Centrum voor kinderen van 1 tot 13 jaar wel zo’n wenselijke ontwikkeling?
Anna te Grotenhuis (BBB-HMV) en Linda Oonk (VVD) zetten kanttekeningen bij het inclusief leren, waarbij kinderen van speciale basisschool Nieuw Hessen op den duur op gewone basisscholen komen. Doe je die kinderen niet tekort? Wethouder Te Lindert betoogt dat hier een visie lag waar het hele onderwijs zich in kan vinden, maar waar in feite ook nog niets vast ligt. Elk voornemen komt in de vorm van een raadsvoorstel weer terug. Alexander van de Graaff (D66) vond dat je dan beter van een startnotitie kon spreken. Volgens Te Lindert is het beide: visiedocument én startnotitie.

Welke school eerst?
In deel 2 van het Huisvestingsplan wordt het concreet en dan wordt het ook spannend. In het voorstel wordt in fase 1 (tot 2026) Triangel Hoog en Laag samengevoegd op locatie Laag.
In fase 2 (tot 2030) zou een nieuwe locatie van Schaersvoorde gebouwd worden bij het Stationsplein, kosten voorlopig 40 miljoen. Of een uitgebreide renovatie aan de Slingelaan en dan kom je zo rond de 20 miljoen uit.
In de derde fase (na 2031) komen onder meer De Slinger, Sint Jozefschool en Groen van Prinstererschool aan de beurt.
Tegen deze fasering trok de oppositie fel van leer. CU (niet aanwezig maar reageerde wel per brief) vond het onzin om Triangel Laag, gebouwd in 2006, nu al weer helemaal te verbouwen. Schaersvoorde moet bovenaan op het prioriteitenlijstje want daar is de nood het hoogst. En waarom komen de buurtschapsscholen in het verhaal bijna niet voor? Zij zijn wezenlijk voor het leven in de buurtschappen.
Esther Diepenbroek (PP) diende een amendement in. Daarin werd de wethouder verzocht om met de scholen van fase 2 en 3 al in de eerste fase aan de slag te gaan zodat er op tijd zekerheid is. De wethouder kon zich hier in vinden, evenals 17 van de 19 raadsleden. Alleen de VVD stemde tegen.

Nieuwbouw
of renovatie
van Schaersvoorde lokte
felle discussie
uit


Schaersvoorde
Nieuwbouw of renovatie van Schaersvoorde lokte felle discussie uit. D66 en BBB-HMV hadden een amendement ingediend, waarin het college werd verzocht om alle mogelijkheden van Schaersvoorde goed te onderzoeken en de raad steeds in te lichten. Volgens Te Lindert stond dit al in het Huisvestingsplan en was het amendement dus overbodig. Daar dachten de coalitiepartijen ook zo over. Het amendement werd verworpen met alleen D66, BBB-HMV en VVD voor. Dezelfde drie partijen stemden uiteindelijk tegen het hele IHP en ook de afwezige CU mag als tegen worden geregistreerd.
Het IHP kreeg uiteindelijk dus alleen steun van de drie coalitiepartijen CDA, GB en PP. Toch een wat mager resultaat voor zo’n groot raadsstuk. Maar wethouder Hans te Lindert blijft optimistisch: “Alles ligt nog open; alles komt weer terug in de raad!”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit