Tobias Holtman. Foto: ChristenUnie Aalten

Tobias Holtman. Foto: ChristenUnie Aalten

ChristenUnie Aalten

Aaltense politicus Tobias Holtman op plek 7 van ChristenUnie

Politiek

AALTEN - De ChristenUnie heeft op maandag 11 september haar concept-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 gepresenteerd. Tobias Holtman uit Aalten staat op de zevende plek van de lijst.

Holtman is fractievoorzitter van de ChristenUnie in Aalten en bestuurssecretaris bij Timon jeugd- en (jong)volwassenenzorg. Hij is 35 jaar oud en woont in Aalten.
“Ik ben vereerd dat ik op de zevende plek van de ChristenUnie-lijst sta”, zegt Holtman. “Ik wil mij inzetten voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen, ongeacht zijn of haar achtergrond. Ik wil werken aan een sterke sociale zekerheid, betaalbare woningen en een gezonde leefomgeving. Daarnaast wil ik de politiek verbinden met het platteland en grensregio’s. Ik kom zelf uit een grensregio en weet hoe belangrijk het is dat de belangen van deze gebieden worden meegenomen in het beleid.”
De concept-kandidatenlijst wordt op het partijcongres van 30 september aan de leden voorgelegd.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant