Linda Oonk en Gerbert Navis. Foto: PR

Linda Oonk en Gerbert Navis. Foto: PR

VVD-fractie Aalten wisselt van voorzitter

Politiek

AALTEN - Na drie raadsperiodes is de tijd gekomen dat VVD-raadslid Gerbert Navis de actieve politiek gaat verlaten. 

Tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomer zal Navis het stokje overdragen aan Linda Oonk. Samen met Hans Onstenk, die in de september wordt geïnstalleerd, zal dit duo het VVD-geluid in de raad naar voren brengen.
“Gelukkig zal Gerbert nog aanwezig blijven bij de fractievergaderingen om de fractie te ondersteunen. Voor zijn familie is het fijn om Gerbert wat meer in huis te hebben, als fractie gaan we hem enorm missen”, aldus Linda Oonk.
Gerbert Navis was zeer goed op de hoogte van alle wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, zo stelt de fractie. “Gerberts stijl was niet om politiek makkelijk te scoren, maar altijd meedenkend zodat er zo min mogelijk bezwaren en juridisch getouwtrek zou ontstaan. Ook beleefde hij veel plezier aan het debat. In het nieuwe vergadermodel van de raad kwam dit steeds beter uit de verf. Zijn voorstel om interruptiemicrofoons te gebruiken is nog niet uitgevoerd, maar dat komt wellicht nog in de toekomst. Mooie momenten waren het binnenhalen van allerlei amendementen en moties. Onlangs nog werd op initiatief van de VVD een amendement aangenomen. Hierin werd opgeroepen om extra geld vrij te maken voor een projectleider die op zoek gaat naar locaties bij de kern Aalten waar grootschalige woningbouw kan plaatsvinden. Volgens Gerbert moeten we meer denken aan de lange termijn, want die huizen blijven in de toekomst zeker nodig. Daarom is hij ook blij dat het stoplichtenmodel omgevormd is naar het bouwen van woningen. Niet alleen in de kernen, maar ook in de buurtschappen en op boerenerven. Veel energie is gestoken in de verplaatsing van de supermarkt en de verbeterde grensbeleving in Dinxperlo. Ook had Gerbert veel aandacht voor het verlenen van goede jeugdzorg.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit