Burgemeester Anton Stapelkamp. Foto: PR

Burgemeester Anton Stapelkamp. Foto: PR

Henk Meerdink vindt dat Aalten en burgemeester eigen weg moeten gaan

Politiek

AALTEN - Eind 2023 eindigt de eerste termijn van zes jaar van burgemeester Anton Stapelkamp. Hij wil graag verder als burgemeester van Aalten. In januari is een vertrouwenscommissie geïnstalleerd met vertegenwoordigers van alle partijen. De commissie gaat in beslotenheid de eerste termijn evalueren en een advies uitbrengen. Henk Meerdink (BBB-HMV) maakt geen deel uit van deze commissie. Hij heeft begin maart deze krant benaderd voor een statement.

Een interview met Henk Meerdink.

Waarom hebt u om dit gesprek gevraagd?
“Burgemeester Stapelkamp draagt op allerlei plekken, waaronder in deze krant, uit dat hij dolgraag verder wil als burgemeester van Aalten. Ik wil een tegengeluid laten horen. Het is beter als de burgemeester en Aalten na zes jaar uit elkaar gaan en hij zijn carrière elders voortzet.”

Waarom vindt u het beter als de burgemeester stopt?
“Het begon met de 100-dagennota ‘Bevindingen van een butendieker’ uit voorjaar 2018. Daarin zette hij raadsleden weg als ‘100 jaar oud zeer, butsen en schrammen’. Hij twijfelde aan integriteit en had het voortdurend over belangenverstrengeling. Die kritiek heeft mij tot in mijn vezels geraakt. Ik vind dat de raad juist heel collegiaal met elkaar omgaat.”

Maar die nota is vijf jaar oud. Moeten we het daar dan nu nog over hebben?
“Ik zie dat hij sindsdien bezig is die bevindingen uit te voeren. Ik vind dat hij de raad soms als een schoolmeester behandelt. De burgemeester praat veel, maar luistert niet goed. Er zijn te veel praatnota’s, maar ik mis discussie in de raad. Liever praat ik over bouwprojecten. Liever beton dan papier. Maar een goede suggestie in zijn nota om het nog eens over de naam van de gemeente te hebben (en de tegenstelling Aalten-Dinxperlo te verzachten), daar hoor ik niets over. Verder heeft hij het voortdurend over belangenverstrengeling en integriteit. Hij is te veel een Randstadbewoner gebleven, waarmee hij de kloof tussen stad en platteland niet dicht.”

Maar integriteit en belangenverstrengeling horen toch bij zijn portefeuille? Er zijn mensen die u soms belangenverstrengeling verwijten?
“Natuurlijk hoort het bij zijn portefeuille, maar het gaat er ook om hoe je ermee omgaat. Ikzelf probeer altijd objectief te zijn. Het raadswerk heeft mij geen voordeel gegeven, eerder nadeel. Maar ik doe het voor mijn kiezers.”

Spreekt u hier namens de BBB-HMV-fractie of als raadslid Henk Meerdink?
“Ik spreek als raadslid Henk Meerdink, die geluiden uit de samenleving wil doorgeven. De BBB-HMV-fractie is op de hoogte.”

Als fractievoorzitter had u in de vertrouwenscommissie kunnen gaan zitten om mee te praten over herbenoeming. U heeft dat niet gedaan. Waarom niet?
“In de vertrouwenscommissie ben ik niet vrij om een eigen geluid te laten horen gezien de vereiste vertrouwelijkheid.”

Heeft u uw kritiek eerder uitgedragen?
“Ik heb het geregeld gezegd in diverse commissies. Graag wil ik zitting nemen in de nieuw te vormen commissie bestuurlijke vernieuwing.”

Heeft u nog een slotopmerking?
“Het gaan mij niet om de persoon Anton Stapelkamp. Daar heb ik zeker waardering voor. Verder ben ik democraat in hart en nieren. Mocht de raad besluiten om verder te gaan met deze burgemeester, dan zal ik zeker weer met hem willen samenwerken!”

Verklaring van de fractievoorzitters van CDA, GB, VVD, PP, D66 en CU
‘Wij als fractievoorzitters van de PP, CU, D66, VVD, GB en het CDA keuren de handelswijze van de heer Meerdink om openlijk en publiekelijk te reageren op het herbenoemingstraject af. Deze manier van handelen is ongepast en niet collegiaal. Momenteel loopt er een procedure aangaande de herbenoeming van de burgemeester. Deze procedure wordt zorgvuldig gedaan door een vertrouwenscommissie die is aangesteld door de voltallige gemeenteraad. Vanuit iedere fractie heeft iemand zitting in deze commissie, dus ook vanuit de BBB-HMV. Het is daarom, zoals gezegd, uiterst ongepast in deze fase van het traject als individueel raadslid openlijk te reageren. De heer Meerdink van de BBB-HMV respecteert hierbij het democratisch proces niet. Ieder raadslid krijgt in een besloten raadsvergadering de gelegenheid te debatteren over de herbenoeming en daarbij kan ieder raadslid zijn of haar stem uitbrengen. Op dit traject is tevens geheimhouding van toepassing. Wij staan voor een integer en democratisch proces en nemen afstand van de uitlatingen van de heer Meerdink.’
Namens de fractievoorzitters van PP, CU, D66, VVD, GB en het CDA, Esther Diepenbroek

De burgemeester heeft niet gereageerd op het interview van Meerdink.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit