Arjan Tolkamp, Statenlid voor het CDA. Foto: Jos Wessels

Arjan Tolkamp, Statenlid voor het CDA. Foto: Jos Wessels

‘Liever het gesprek dan een debat’

Politiek

IJZERLO - Op 15 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en het waterschap. Er doet een aantal kandidaten mee uit Aalten en Dinxperlo. Vandaag richten wij ons op Arjan Tolkamp, kandidaat voor de provincie namens het CDA. Hij staat op plaats 4. Hij was de afgelopen periode ook al Statenlid.

Door Jos Wessels

Arjan Tolkamp woont in IJzerlo, is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij is boer en adviseur in minerale wetgeving. In de Staten van Gelderland houdt hij zich bezig met landbouw, natuur en leefbaarheid. Hij hoopt opnieuw veel voorkeurstemmen te krijgen. In 2019 stemden 6.255 mensen op hem persoonlijk, een gigantisch aantal.

Wat doet de provincie?
Zonder provincie Gelderland komen er geen appartementen in Oosterkerk Aalten, was er geen verbouwing van Ons Huis Dinxperlo, waren er geen kulturhusen in Lintelo en Bredevoort, geen Sportpark Zuid en geen voetbalveldje in IJzerlo. Zonder de provincie zou er zeer beperkt openbaar vervoer zijn. Er zijn nogal wat zaken die op gemeente niveau worden geregeld maar waar de provincie aanvullend subsidieert. Maar hoofdonderwerp is tegenwoordig zeker landbouw, natuur en leefbaarheid, de portefeuille van Arjan.

Waarom liever het gesprek dan een debat?
In Nederland is men goed in debatteren”, zegt Arjan Tolkamp. “Bijna dagelijks gaat het aan de talkshowtafels over stikstof, woningen bouwen, windmolens, biodiversiteit enzovoorts. Daarbij wijst men graag met het vingertje naar wie schuldig is. Maar die debatten lossen het vraagstuk niet op, zij verscherpen slechts de tegenstellingen. Ik constateer dat die problemen er zijn en dat je naar een oplossing moet. Ik ervaar dat het in vier van de vijf jaar te droog is in de Achterhoek. Dus je moet water vasthouden. In direct gesprek met betrokkenen bereik je veel, mits je het eens bent wat het doel is. Ik sta in nauw contact met gedeputeerde Peter Drenth, ook CDA. In Gelderland hebben wij alle partijen aan tafel: natuur en boerenorganisaties als LTO, Agractie en Farmers Defence. Zo komen we tot een Gelders Programma Landelijk Gebied.”

Gelders Programma Landelijk Gebied
De kaders van dit Programma zijn vastgesteld en worden met betrokkenen besproken. Dit is volgens Tolkamp een voorbeeld voor Nederland. In dit gesprek beantwoorden betrokkenen vragen als: Waar gaan we bouwen? Waar versterken we de natuur en waar komt wateropvang? Waar hebben de boeren prioriteit en waar bouwen we windmolens? Hoe bevorderen we biodiversiteit en hoe dringen we stikstof terug? De uiteindelijke besluiten zullen deze zomer worden genomen door de nieuwe Staten van Gelderland. Arjan Tolkamp is voorstander van deze bottom-up werking.

‘Het geheugen
van de politiek’


Het is jammer dat er zo’n grote doorstroming is in de politiek. Er wordt verwacht dat twee derde van de Statenleden niet terug komt na de verkiezingen. De continuïteit is dan weg. De nieuwelingen moeten eerst worden ingewerkt, en gezien de ingewikkeldheid duurt dat een hele tijd. Hetzelfde zie je in de Tweede Kamer. “Waarom is Pieter Omzigt zo’n goed Kamerlid?’ zegt Arjan Tolkamp. ‘Hij zit al 20 jaar in de Tweede Kamer. Hij weet veel, heeft veel contacten en is daardoor uiterst effectief.”

Meer uitvoering
Als Arjan Tolkamp één wens mag doen, dan zou dat zijn: minder beleidsambtenaren en meer uitvoeringsambtenaren. “De overheid is voor een groot deel zelf schuld aan de ontevredenheid van de burgers. Als er een probleem is, maakt men meestal nieuwe of aanvullende regels, bovenop bestaande regels. Daarbij staan beleidsmakers vaak ver af van de praktijk. Met gevolg dat óf burgers het allemaal niet meer weten óf er onvoldoende wordt gehandhaafd.”
Tolkamp pleit voor vertrouwen in de burger. “Leg niet alles van bovenaf op maar laat mensen of organisaties zelf dingen regelen als dat kan. Dat is ook heel erg CDA.”

Minder
stikstof hier,
meer stikstof
elders?


De opbrengst per hectare neemt in Nederland af. Als gevolg van de stikstofregels wordt er minder mest uitgereden. Dit benauwt Tolkamp. “De wereldbevolking groeit nog steeds en er is meer voedsel nodig. Als wij minder produceren, wordt elders op de wereld meer natuur omgezet in landbouw. Wereldwijd is die onttrekking aan de natuur de grootste oorzaak van de CO2-toename. Wij zijn een van de vruchtbaarste gebieden op aarde, dus maak daar dan ook gebruik van.”

Tot slot
Arjan Tolkamp gaat vol voor zijn herverkiezing. Hij heeft veel contacten in Winterswijk, Oost Gelre en Oude IJsselstreek en hoopt ook daar veel stemmen binnen te halen. Of dit er meer zijn dan de 6.255 in 2019? We zullen het zien op 15 maart.


www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/verkiezingentoolkit/verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschappen-2023

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit