Freek Diersen bij de waterzuiveringsinstallatie Dinxperlo. Foto: Jos Wessels

Freek Diersen bij de waterzuiveringsinstallatie Dinxperlo. Foto: Jos Wessels

Freek Diersen gaat voor het waterschap

Politiek

DINXPERLO - Op 15 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en het waterschap. Er doet een aantal kandidaten mee uit Aalten en Dinxperlo. Vandaag richten wij ons op de kandidaat voor het waterschap: Freek Diersen uit Dinxperlo. Hij staat op plaats 8 van de BoerBurgerBeweging (BBB).

Door Jos Wessels

Freek Diersen is getrouwd met Jannie; zij hebben twee kinderen en vier kleinkinderen. Freek is langdurig raadslid geweest, eerst in de gemeente Dinxperlo en daarna in de fusiegemeente Aalten. Hij is daarnaast heel actief geweest in de regio Achterhoek en in de Nederlands-Duitse Euregio. Men kent hem ook van talrijke sportieve en kerkelijke activiteiten.

Waarom ben je politiek actief voor de BBB?
“BBB heeft vier kernwaarden en een goed programma die ik heel belangrijk vind: 1.noaberschap, 2.betrouwbaar en eerlijk, 3.authentiek ofwel gezond (boeren-)verstand en 4.professioneel: algemeen belang voor eigenbelang, toekomstgericht. De connectie met het platteland, de landbouw en natuur spreekt mij ook erg aan.”

Waarom moeten mensen gaan stemmen voor het waterschap?
“Waterschappen zijn al heel oud, want al heel lang moet water gereguleerd worden. Water is de bron van alle leven. Het waterschap zet zich in voor voldoende water (dus water hier vasthouden), veilig water (tegen overstroming, droge voeten, water reguleren) en schoon water (dus waterzuivering, zoals hierachter op de foto). Maar als burgers en organisaties kunnen we zelf juist ook veel doen aan de voorkant om het water schoon en vast te houden!”

Als je één ding mocht bepalen, wat gebeurde er dan?
“Mijn hart gaat heel erg uit naar samenwerking met Duitsland. Al onze rivieren in de Achterhoek ontspringen in Duitsland, dus bij waterregulering en waterzuivering hebben we elkaar heel hard nodig want… meten is weten! Daar wil ik mij speciaal voor inzetten. Verder zeg ik: de waterdruppel moet de grond in, daar waar hij valt.”

Heb je nog een uitsmijter?
“Bij BoerBurgerBeweging zeggen we: Iedere dag BBBeter!”

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant