Leo van den Berg legt de gelofte af voor het raadslidmaatschap. Rechts griffier Marcel Fiering. Foto: Jos Wessels
Leo van den Berg legt de gelofte af voor het raadslidmaatschap. Rechts griffier Marcel Fiering. Foto: Jos Wessels

Gemeente sluit zonnevelden niet uit

Politiek

AALTEN - Een korte raadsvergadering afgelopen dinsdag, waarbij toch diverse onderwerpen aan bod kwamen. De publieke tribune was deze keer goed gevuld, onder meer met twee studentes bestuurskunde die de lokale democratie in de praktijk kwamen bekijken.

Door Jos Wessels

Nieuw raadslid
Door het aftreden van Eline Massop van Gemeente Belangen was er plaats voor een nieuw raadslid. Leo van den Berg werd haar opvolger; hij was eerder raadslid van 2018 tot 2022. Zoals gebruikelijk heeft een commissie van collega raadsleden de geloofsbrieven onderzocht. Dit is een onderzoek of er geen beletselen en geen conflicterende belangen zijn voor het raadslidmaatschap.
Elroy Belterman kwam melden dat alles in orde was. Daarna legde Van den Berg de gelofte (zie foto) en nam hij onder applaus plaats in zijn raadszetel.

Wachten op verplaatsing
De gemeenteraad moest een verklaring van geen bedenkingen afgeven tegen het verplaatsen van de firma H.J. Aalbers en Zoon van de Broekstraat naar de Zomerweg. De raad had unaniem geen bedenkingen. Maar diverse raadsleden grepen de gelegenheid aan om hun ongenoegen te uiten over deze ellenlange procedure.
Dit tot frustratie van de familie Aalbers, de gemeente en het overgrote deel der bevolking. Henk Meerdink (BBB-HMV) herinnerde eraan dat in december 2004 de raad van de oude gemeente Aalten al akkoord ging met verplaatsing, nu 18 jaar geleden. Ook Walter (GB) en Assink (CDA) willen full speed richting finish.

Zonnepanelen
De hoofdschotel was deze keer de discussie over zonnestroom. In 2021 besloot de raad in meerderheid om geen zonnevelden aan te leggen. Vooral de agrarisch gelieerde partijen willen geen panelen op goede boerengrond. Het college wil daarom geen tender (aanbesteding) van zonnevelden doen, maar alles op alles zetten om panelen op daken te realiseren. De LTO heeft de ruimte op agrarische dagen geïnventariseerd en de Agem de ruimte op industriële daken. Een maand geleden legden talrijke insprekers de voors en tegens op tafel, waaronder ook mensen die een zonneveld willen realiseren. Toen bleek ook dat er nog jaren te weinig capaciteit is op stroomvervoer via de kabel.

In de raad hadden drie oppositiepartijen (D66, VVD en CU) een motie ingediend waarin zij het college vroegen meer de regierol op zich te nemen en jaarlijks te rapporteren aan de raad. De andere partijen vonden de motie overbodig, het college houdt al de vinger aan de pols en in de zomer van 2023 komt het met een update. De motie werd dan ook verworpen met 16-4.
Maar in de discussie daarover kwam vooral naar voren: is het verstandig om vast te houden aan het feit van geen zonnevelden? Gerbert Navis zei het zo: “De wereld verandert, er is energiecrisis, dus kom je soms tot nieuwe afwegingen.”
Alexander van der Graaff vroeg het rechtstreeks aan wethouder Erik Groters: “Het college wil geen aanbesteding van zonnevelden maar worden individuele verzoeken om een zonneveld in behandeling genomen?” Het antwoord van de wethouder was een ondubbelzinnig ‘Ja.’
Wordt vervolgd.

Tekort aan huurwoningen
De spreidingswet om statushouders over gemeentes te verdelen is in de maak. Daardoor zal de druk op huurwoningen nog groter worden. Margot ten Bruin (BBB-HMV) uitte haar grote zorg daarover. Vooral voor de autochtone bevolking worden de kansen nóg kleiner.
Onlangs waren er 300 aanmeldingen voor één woning. Wethouder Ted Kok beaamde het grote tekort en deelde de zorg. Er worden nu weliswaar huurwoningen gebouwd, maar dat is een druppel op een gloeiende plaat. De gemeente werkt aan een plan voor een goede verdeling over de diverse groepen. Wordt ongetwijfeld ook vervolgd.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit