Zonneveld De Rietstap in Dinxperlo (2019, bijna 6000 panelen). Foto: Greenspread
Zonneveld De Rietstap in Dinxperlo (2019, bijna 6000 panelen). Foto: Greenspread Greenspread

Meedenkavond over zonnevelden in Aalten

Politiek

AALTEN - Er ligt een voorstel van het college van B&W van de gemeente Aalten om geen tender uit te schrijven voor zonnevelden (zonnepanelen op land). Als dit voorstel wordt aangenomen door de gemeenteraad dan zal het voorlopig niet mogelijk zijn in Aalten om zonnevelden te realiseren. 

Er is op dit moment een aantal initiatieven voor de realisatie van zonnevelden. Deze initiatieven zullen niet gerealiseerd kunnen worden als het voorstel van het college wordt aangenomen. Hierover zal in de oordeelsvormende raad worden gesproken.
Eerder heeft de raad zich in meerderheid al uitgesproken tegen zonnevelden en het college verzocht om hiervoor geen tender uit te schrijven.
Zou het niet aan de grondeigenaar moeten worden overgelaten of er zonnepanelen geplaatst kunnen worden? Zijn de beperkingen in het elektriciteitsnet een goede reden om voorlopig geen zonnevelden mogelijk te maken? De Progressieve Partij wil hierover in gesprek met inwoners en belanghebbenden. Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze ‘meedenkavond’ op woensdagavond 9 november a.s. om 20.00 uur bij café Schiller in Aalten.

Tijdens de meedenkavond zullen ook de andere onderwerpen van de komende oordeelsvormende vergadering van de raad worden besproken. Dit betreft het voorstel voor afgifte van een verklaring van geen bedenkingen voor het verlenen van een omgevingsvergunning aan de firma H.J. Aalbers en Zoon Transport B.V.. Al langere tijd wordt gesproken over de verplaatsing van dit bedrijf. Het bestemmingsplan hiervoor is inmiddels onherroepelijk. Alvorens het bedrijf echter op de nieuwe locatie kan beginnen met de werkzaamheden zal er een omgevingsvergunning verleend moeten worden. De raad zal hiervoor een verklaring van geen bedenkingen moeten afgeven.
Tot slot is het voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan Kern Lintelo, Gendringseweg 27-29 geagendeerd. De wijziging van het bestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk van een zestal woningen op de locatie waar nu nog een aannemersbedrijf is gevestigd.
Opgeven en nadere informatie: secretariaat@progressieve-partij.nl.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit