Cursist Dennis Kraan ontvangt zijn certificaat. Naast burgemeester Stapelkamp zit jeugdburgemeester Timon Grevink. Foto: Jos Wessels
Cursist Dennis Kraan ontvangt zijn certificaat. Naast burgemeester Stapelkamp zit jeugdburgemeester Timon Grevink. Foto: Jos Wessels

Levensloop-zorgwoningen én huisvesting statushouders

Politiek

Raad van 25 oktober

Door Jos Wessels

AALTEN - De schuifwanden van de raadszaal zijn geopend zodat de ruimte extra groot is. Men verwacht veel publiek want de deelnemers aan de cursus Politiek en Gemeente komen op bezoek. Zij hebben les gehad van burgemeester Anton Stapelkamp en griffier Marcel Fiering en vanavond gaan ze de praktijk meemaken. Aan het begin krijgen de dertien aanwezige cursisten een certificaat uitgereikt door de burgemeester vergezeld door applaus. Wie weet zitten hier toekomstige politici tussen.

Kennismaking met jeugdburgemeester
Maar de vergadering begint met een kennismaking met de nieuwe jeugdburgemeester. Timon Grevink uit groep 8 van de Sint Jozefschool. Timon beschikt over een heldere stem en ook over heldere meningen. Op de vraag hoe hij met 10 jaar al in groep 8 zit is het antwoord: “Ik ben nog niet jarig geweest.” En op de vraag wat hij als eerste zou veranderen als hij het voor het zeggen had in de gemeente, is het antwoord: ‘Meer zebrapaden, die voor de Jozefschool hebben ze ook al weggehaald.’

Levensloop-zorgwoningen
Henk Meerdink van BBB-HMV stelde vragen over de levensloop-zorgwoningen die het college van plan is om toe te staan. De vragen bleken vooral bedoeld om zijn tevredenheid uit te spreken over dit plan. Een levensloop-zorgwoning is een extra woning op een erf of perceel, bedoeld voor familie of vrienden die elkaar informeel steunen. Dit past in de Achterhoekse traditie van zorg om elkaar. De woning mag al neergezet worden als er nu nog geen zorgvraag is maar die wel verwacht kan worden. Wethouder Kok sprak van pré-mantelzorg. De woning staat er in principe voor tien jaar en moet voldoen aan het bouwbesluit.

Plaatsing van statushouders met onzekerheden omgeven
De vorige raadsvergadering verraste de burgemeester de raad met de mededeling dat Aalten samen met Oost Gelre een tachtigtal statushouders gaat plaatsen in de leeggekomen locatie van zorgcentrum Antoniushove nabij de gemeentegrens. Nu blijkt dat er veel haken en ogen en bureaucratische regels aan dit plan zitten. “Wij vergaderen daarover zo ongeveer dag en nacht en hopen eruit te komen.” Wordt vervolgd.

Energietoeslag voor een grotere groep
Goed nieuws voor de mensen die in aanmerking hopen te komen voor de energietoeslag van 1300 euro. De gemeente Aalten heeft besloten niet 110 procent van de bijstandsnorm aan te houden maar 120 procent. Er komt dus een grotere groep in aanmerking. Wie denkt in aanmerking te komen, kan het best googelen op Laborijn en Energietoeslag en u bent op de goede weg. Als u niet digitaal bent ingesteld, kunt u zich op maandagmorgen melden op de Ahof, Polstraat Aalten.

Overlast bij het station
Het langst sprak de raad over een motie van VVD, BBB-HMV, D66 en CU over de overlast rondom het station. Daarover meer in een apart artikel elders in deze uitgave.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit