Wethouder Erik Grooters. Foto: Frank Vinkenvleugel
Wethouder Erik Grooters. Foto: Frank Vinkenvleugel

Erik Groters, ‘wethouder van het volk’

Politiek

DINXPERLO - sinds 31 mei is Erik Groters uit Dinxperlo de nieuwe wethouder van de gemeente Aalten. De afgelopen vier jaar was hij raadslid namens GemeenteBelangen en daarvoor twaalf jaar partijvoorzitter en fractievolger. Ervaring genoeg dus om voor deze mooie functie te gaan.

Door Waltraud Wensink

Erik Groters is geboren en opgegroeid in Zutphen en woont inmiddels al 24 jaar in Dinxperlo. Hij vindt het belangrijk dat de mensen weten wie hij is en waar hij voor staat, daarom stelt hij zich graag voor aan de bevolking. Erik: ”Ik ben 62 jaar, getrouwd met Dianne en vader van Rick, Koen en Marsha. De kinderen hebben inmiddels het huis verlaten en ik woon samen met Dianne en onze hond Foeke in Dinxperlo waar ik met veel plezier woon. Dinxperlo heeft naar mijn idee veel te bieden, de mensen zijn er vriendelijk, Dinxperlo heeft een levendig verenigingsleven en ons dorp heeft eigenlijk een beetje van alles wat we nodig hebben. Natuurlijk blijven er wensen over waar nog aan gewerkt kan worden. Toen we in Dinxperlo kwamen wonen, werd ik gevraagd om lid te worden van GemeenteBelangen en dat heb ik gedaan.” Toen wist Erik echter nog niet dat hij vandaag de dag de nieuwe wethouder zou zijn. Een taak waar hij helemaal voor wil gaan. Zijn baan bij Vitens heeft hij inmiddels opgezegd en ook heeft hij inmiddels zijn eerste officiële toespraak mogen doen

Communicatie
over en weer,
zonder het al
te moeilijk te
maken

‘Aandachtsgebieden waar ik affiniteit mee heb’
“Dat ik nu wethouder ben, kwam best als een verrassing. Het CDA had er voor gekozen om samen met GemeenteBelangen te gaan en bij de portefeuille die vrij kwam, zaten aandachtsgebieden waar ik de nodige affiniteit mee heb. Oorspronkelijk kom ik uit de wegenbouw, ben uitvoerder geweest en heb diverse projecten uitgevoerd. Aansluitend heb ik jaren gewerkt in de waterleidingwereld (WOG, Waterbedrijf Gelderland en Vitens). Nu ga ik me bezighouden met onderhoud openbare ruimte, mobiliteit, klimaat en energie, invoering omgevingswet en burgerparticipatie.” Hij geeft aan dat hij ook bewust voor burgerparticipatie heeft gekozen. ”Het is belangrijk dat de inwoners worden betrokken bij zaken die zich afspelen in hun dorp. De mensen die er wonen weten vaak het beste wat er nodig is en hoe hun wijk eruit moet zien. Ik ben echt van mening dat die kennis vaak bij de inwoners ligt en dat het draagvlak hierdoor ook groter is.”

Wat het klimaat en energie betreft weten we volgens hem allemaal dat de klok op vijf voor twaalf staat en dat we toch echt de handen ineen moeten slaan om iets te ondernemen. Erik: ”Niet zozeer alleen voor onszelf en omdat het moet, maar ook voor ons nageslacht, de kinderen en kleinkinderen. Samen moeten we hiernaar kijken, we kunnen er niet omheen. Iedereen kan hier op zijn eigen manier een steentje aan bijdragen binnen zijn of haar eigen mogelijkheden. Daar wil ik me samen met de inwoners voor inzetten.” Het woord ‘samen’ is belangrijk voor Erik. Hij wil de mensen graag bij de politiek betrekken en laten zien dat het wel degelijk zin heeft om te participeren. ”Hoe zorg je ervoor dat je kennis deelt en andersom ook, hoe maak je gebruik van de kennis en expertise van andere mensen. Een belangrijk punt voor mij is, dat de mensen uit onze gemeente tevreden zijn en blijven. Hiervoor moeten we als gemeente in gesprek blijven met de inwoners, luisteren, maar ook zien wat er speelt. Communicatie over en weer, zonder het al te moeilijk te maken, zo denk ik dat we de mensen het best bereiken, ‘dicht bij het volk’ zal ik maar zeggen. Die wethouder wil ik graag zijn, ‘de wethouder van het volk’ waarbij er voldoende ruimte is voor inspraak bij een groot aantal onderwerpen. Het zou mooi zijn dat mensen meer vertrouwen in de politiek krijgen.” De gemeenteraad heeft nu een verdeling met zowel een wethouder uit Aalten (Hans te Lindert), Bredevoort (Joop Wikkerink) en Dinxperlo (Erik Groters).

‘Ik hoop dat de mensen naar me toekomen’
Dat hij een ‘wethouder van het volk’ wil zijn blijkt ook wel uit de voorbeelden die hij aanhaalt. Hij weet wat er speelt, benoemt zijn wens voor een soort van muziektempel, geeft aan hoe belangrijk het Centrumplan is en hij wil graag dichter bij de mensen staan. ”Ik hoop dat de mensen naar me toe komen en me aanspreken, doe dat gewoon. Mocht ik op een bepaald moment even geen tijd hebben dan maken we een afspraak op een ander moment. Maar laat me vooral weten wat er speelt en hoe we samen kunnen kijken naar de uitwerking van plannen en het oplossen van knelpunten, want ook daar wil ik me graag voor inzetten.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit