De trekker met leus. Foto: Frank Vinkenvleugel
De trekker met leus. Foto: Frank Vinkenvleugel

Motie BBB/HMV, VVD en CDA: Zorgen uiten over notitie stikstof aan provincie Gelderland

Politiek

AALTEN - BBB-HMV heeft het initiatief genomen en dient as dinsdag 21 juni samen met CDA en de VVD een motie in waarin het college van de gemeente Aalten wordt opgeroepen oproepen om de grote zorgen van de betreffende partijen en mogelijke gevolgen van de op 10 juni gepubliceerde start notitie Stikstof te uiten aan de provincie Gelderland.

“Vrijwel direct na verschijnen van de kabinetsplannen hebben we gemeend om een krachtig signaal te moeten afgeven namens onze BBB-HMV fractie”, aldus Bas Koskamp, raadslid BBB-HMV en initiatief nemer van de motie. “Al snel bleek dat we hierin op één lijn zaten met zowel coalitiepartij CDA en oppositiepartij VVD en dan is het beter om dit gezamenlijk op te pakken zodat de motie het ook haalt en mag rekenen op brede steun in de raad.” 

“Voor zowel de agrarische sector als de leefbaarheid op het platteland is het belangrijk dat boeren - onze voedselproducenten - een toekomstperspectief hebben. Het mag niet zo zijn dat de focus van Den Haag zich volledig op de landbouw richt. Mobiliteit speelt hierin ook een rol”, aldus Bas. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit