Koeien in de wei. Foto: PR

Koeien in de wei. Foto: PR

CDA Aalten-Dinxperlo fel tegen kabinetsplannen stikstof

Politiek

AALTEN - Minister van der Wal presenteerde vrijdag de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. In dit plan geeft de minister de provincie aan welke doelen er gesteld moeten worden om de stikstof uitstoot door de landbouw te verminderen. Het CDA Aalten-Dinxperlo is tegen deze plannen en wil geen gedwongen onteigening. 

Gedeputeerde Peter Drenth (CDA) heeft gereageerd dat Gelderland al 60 miljoen heeft geïnvesteerd, met name in de kalverhouderij, om de stikstof uitstoot te verlagen. 

Kijkend naar de Oost-Achterhoek, naar de gemeente Aalten. Ongetwijfeld zullen de plannen van de minister ook de Aaltense boeren gaan treffen. Ten eerste maakt het CDA Aalten-Dinxperlo bezwaar dat nu alleen maar gekeken wordt naar de landbouw terwijl vliegverkeer, transport, binnenvaart, industrie en het Ruhrgebied ook erkende stikstof uitstoters zijn. Waarom wordt ook daar geen opgave gelegd? Dit is voor het CDA onacceptabel. 

Het CDA uitgangspunt is een gezonde natuur en een vitaal landelijk gebied, bloeiend buurtschapszin en perspectief voor de boeren die willen investeren en innoveren. Hier zal het door CDA Aalten-Dinxperlo voorgestelde Aaltens Boeren Fonds kunnen helpen. Het plan van het kabinet gaat alleen over boeren. CDA Aalten-Dinxperlo: “Wij vinden dat alle sectoren evenredig moeten bijdragen. Daarnaast willen wij geen gedwongen onteigening en willen wij een snelle en adequate oplossing voor de PAS melders. Wij willen dat niet allerlei rekenprogramma’s de uitstoot berekenen maar meten is de enige betrouwbare manier om uitstoot vast te stellen. Een Aaltens bedrijf is daar zelfs voorloper in en heeft de apparatuur in huis! Wij willen dat er draagvlak is bij welke maatregel dan ook. Dit is van cruciaal belang om het plan te laten slagen. Hierbij dient niet alleen de boeren sector bij betrokken te worden. Ook waterschap en gemeenten moeten aangesloten zijn. Want er speelt meer. Denk aan droogte en CO2 uitstoot. En daarnaast willen we geen kaalslag in onze buurtschappen maar een vitaal en levendig buitengebied.” 

Het CDA Aalten-Dinxperlo wil dat jonge boeren die willen investeren en innoveren een perspectief geboden wordt. Daarmee is geborgd dat er voldoende vakkundige beheerders zijn voor het mooie Aaltens buitengebied. Tot slot. “Wij willen in onze gemeente een sterke gezonde en moderne agrarische sector die perspectief en toekomst ziet en dat de inwoners van de gemeente Aalten trots mogen zijn op hun boeren en hun producten.” 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit