Gerrit Assink, Hans van Ark en bewoners van Lintelo. Foto: Eva Schipper
Gerrit Assink, Hans van Ark en bewoners van Lintelo. Foto: Eva Schipper

Buurt wil aanpak gevaarlijke verkeerssituatie Halteweg/N318

Politiek

AALTEN/ LINTELO - Bewoners en het CDA willen graag dat de verkeerssituatie bij de kruising van de Halteweg en de N318 wordt verbeterd. Daarom bezochten omwonenden, CDA partijlid Gerrit Assink en Statenlid van de provincie Gelderland Hans van Ark het kruispunt op vrijdag 20 mei. Het bezoek aan de N-weg vindt plaats op het goede moment, omdat de weg op korte termijn op de schop zal worden genomen door de provincie Gelderland.

Door Eva Schipper

Bewoners zijn erg bezorgd en vertellen over de verkeerssituatie. Een ouder legt uit: “Basisschoolleerlingen van de andere kant van de weg moeten iedere dag oversteken op dit kruispunt, dat is eigenlijk onmogelijk. Daarnaast passeren scholieren iedere dag het kruispunt om naar Schaersvoorde in Aalten te fietsen.” De 80-kilometerweg heeft bij het bewuste kruispunt geen vluchtstrook of verkeerslichten. De enige veiligheidsmaatregel zijn haaientanden op de Halteweg. Een andere buurtbewoner vertelt dat ze vaak in de spits drie kilometer omrijdt om het gevaarlijke punt te ontwijken. Lintelo’s Belang geeft aan al vaak contact te hebben gezocht met de gemeente over de situatie. Hier krijgen ze volgens hen weinig respons van.

Gerrit van het CDA reageert hierop: “Wij vinden dit een gevaarlijk kruispunt en begrijpen de bezorgdheid. Als er gekeken wordt naar de statistieken dan valt het gevaar van de weg mee, maar als er gekeken wordt naar het gevoel van de bewoners dan moet er snel wat worden gedaan.” Om deze reden heeft het CDA de verkeerssituatie meegenomen in hun verkiezingsprogramma. “Het ingewikkelde is alleen dat wij als gemeente niet zomaar kunnen beslissen over een provinciale weg. Daarom hebben we contact opgenomen met de provincie.”

Het CDA wil een bredere aanpak van het probleem. “Wij willen dat ook andere verkeerssituaties worden aangepakt bij de vernieuwing van de N-weg.” Zo noemt hij naast het kruispunt van de Halteweg ook de oversteek van de Grevinkweg en de Berkenhovestraat. Daarnaast vindt het CDA het vreemd dat landbouwverkeer bij de verkeerslichten bij Bredevoort verplicht een stuk binnen de bebouwde kom van Bredevoort moeten rijden. “De provincie hanteert de regel dat als er een parallelweg aanwezig is, deze verkozen wordt boven de N-weg.” Dat snapt Gerrit goed. “Wat ik niet snap is dat de weg tussen de verkeerslichten bij Bredevoort en de rotonde aan het einde van de bebouwde kom gezien wordt als parallelweg. Landbouwverkeer rijdt op deze manier langs woonhuizen.”

Hans Ark reageert ook op de verkeerssituatie van het kruispunt N-318/ Halteweg. Hij legt uit dat een verkeerssituatie beoordeeld wordt aan de hand van twee gegevens, de statistieken en hoe een situatie gevoelsmatig is. Vooral dat laatste is van belang bij het kruispunt Halteweg/ N318. Tijdens het bezoek worden verschillende opties besproken. Zo ziet Hans een visuele interventie als een mogelijke oplossing. “Denk hierbij aan bijvoorbeeld meer borden met ‘u nadert een gevaarlijk kruispunt’ of een verkeerslicht met een knipperend oranje lampje.” 

Echter, de buurt vindt alleen een visuele aanpassing niet genoeg. De daadwerkelijke verkeerssituatie verandert er dan niet door. “Wij stellen geen specifieke eisen aan de verandering, als het maar echt veiliger is dan nu.” Opties die worden besproken zijn een fietstunnel, een fietsbrug en een rotonde. Er ontstaat een discussie over de verschillende mogelijkheden. Zo denkt Gerrit dat deze opties niet haalbaar zijn in verband met ruimtegebrek. Hij denkt dat een vluchtstrook/ wachtstrook voor de hand zou liggen om de situatie veiliger te maken. Hans geeft als kanttekening dat er vaak sprake is van een paradox. “Hoe veiliger een gevaarlijke verkeerssituatie lijkt, hoe meer ongelukken er gebeuren.” Dat is reden waarom het aanleggen van een wachtstrook volgens hem soms een goede oplossing lijkt, maar statistisch niet blijkt te zijn. 

Hans geeft de bewoners advies. “Ik stel voor dat jullie collectief een brief naar mij sturen over het probleem. Wellicht zou de gemeente de buurtbewoners hierin kunnen ondersteunen.” Ook bespreekt Hans de optie om de verkeerssituatie in de raad te bespreken. “Mocht de raad een meerderheid kunnen vormen, dan kunnen jullie als buurtbewoners een motie indienen bij de provincie.” 

De gemeente Aalten heeft gereageerd op de verkeerssituatie: “Als gemeente zijn wij blij dat hier ook door andere partijen aandacht voor is. Het is een gevaarlijke verkeersoversteek en met name tijdens de spits is het vrijwel onmogelijk om vanaf de Halteweg op de N318 te komen. Wij hebben hiervoor al meerdere keren aandacht gevraagd bij de provincie Gelderland, omdat zij wegbeheerder zijn. Het standpunt van de provincie was steeds dat het aantal rotondes op de N318 het maximum had bereikt. De gemeente Aalten is blij dat ook anderen hier aandacht voor vragen.” 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit