De BBB HMV fractie. foto: PR
De BBB HMV fractie. foto: PR

‘BBB-HMV te vroeg buitenspel gezet’

Politiek

AALTEN - BBB-HMV dient een officiële klacht in over de informatie voor het vormen van een coalitie die onder leiding van Hans Martijn Ostendorp is gedaan. Volgens BBB-HMV is de informateur er tijdens de informatie ten onrechte vanuit gegaan dat er breekpunten lagen bij BBB-HMV, dit blijkt niet zo te zijn.

BBB-HMV heeft zeker een aantal punten aangegeven die zij zwaarwegend vinden, maar het waren geen breekpunten. Omdat BBB-HMV graag in de coalitie zou komen, is de partij open het gesprek in gegaan, zonder breekpunten dus. Henk Meerdink: “We hebben gezien hoe het bij onze zusterpartijen is verlopen, grote winst bij de verkiezingen, maar niet in de coalitie. Dat wilden wij voorkomen door heel duidelijk aan te geven dat we geen breekpunten hadden, we wilden laten zien dat met ons te praten valt. De informateur heeft echter de zwaarwegende punten als breekpunten opgevat en heeft BBB-HMV toen geparkeerd als coalitiepartner.”

Geen tweede gesprek voor BBB-HMV
Vervolgens is de informateur verder gegaan met het onderzoeken van de andere variant zonder BBB-HMV. Met het CDA, GemeenteBelangen en de Progressieve partij is toen een tweede gesprek gevoerd waarin discussiepunten konden worden toegelicht. BBB-HMV is echter nooit uitgenodigd voor een tweede gesprek. BBB-HMV vindt dat, gezien de volgens hen foute aanname van de informateur, de procedure van de informatie niet zorgvuldig genoeg is gevolgd en dat de partij te vroeg buitenspel is gezet. Dinsdag 10 mei zal de klacht in het presidium worden besproken.

Reacties beoogde coalitiepartijen
Het advies van de PP is om bij het CDA aan te kloppen voor reacties. Deze partij is ‘samenroeper’, opdrachtgever van de informateur. Ook GemeenteBelangen, Alex Walter, geeft aan dat het CDA met een reactie zal komen. Het CDA reageert op de klacht van BBB-HMV: “Zoals gebruikelijk is er na de verkiezingen door de grootste partij een informateur voorgedragen. Door het CDA Aalten-Dinxperlo is Hans Martijn Ostendorp voorgedragen als informateur. Deze voordracht werd door alle fracties ondersteund. Hierop is Hans Martijn Ostendorp in gesprek gegaan met alle fracties. Naar aanleiding van deze gesprekken heeft de informateur onlangs in een raadsvergadering verslag gedaan en vervolgens is dit verslag unaniem aangenomen door de raad. Momenteel is het formatieproces in volle gang. Binnenkort zal de formateur in een raadsvergadering het proces toelichten. Alle fracties hebben dan wederom de mogelijkheid om met elkaar in debat te gaan over de bevindingen van de formateur. Het is een zorgvuldig proces waarbij alles in openbaarheid en volle transparantie plaatsvindt.” 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit