Afbeelding
Arnold Joost

‘Leefbaarheid in het buitengebied’ is een balansoefening.

Politiek

Het is zo’n zin die we makkelijk gebruiken. ‘De leefbaarheid moet behouden blijven’. Maar als we doorvragen, dan hebben mensen daar verschillende beelden bij. Dat is niet zo gek. In het buitengebied spelen veel verschillende belangen, die soms heel goed en soms ook minder goed met elkaar oplopen. De kunst is om de balans te vinden tussen die belangen. Voor nu en voor de toekomst. Precies daar gaat politiek nou over.

Hans te Lindert is wethouder in de gemeente Aalten en lijsttrekker van zijn partij, het CDA. In zijn auto rijden we richting Lintelo. Hij licht toe wat hij met balans bedoelt. “Boeren hebben ruimte nodig voor een rendabele en eerlijke bedrijfsvoering, toeristen willen genieten van natuur en willen campings, bedrijven willen in datzelfde gebied ondernemen, we moeten er duurzame energie opwekken en ondertussen willen mensen er rustig wonen. Iedereen snapt dat dat soms schuurt. Maar we hebben alles knetterhard nodig.”

Boeren
Al snel komt het gesprek op de agrarische sector. “De boeren zijn het probleem echt niet, integendeel. We hebben ze keihard nodig. Voor ons voedsel en voor het beheer van ons landschap. Te veel stikstof is het probleem en daar moeten we allemaal wat mee.” Hans legt uit dat het hem ontzettend stoort dat het stikstofprobleem nog niet overal is gemeten, maar theoretisch is berekend. “Dat zijn keuzes uit Den Haag, die we hier lokaal niet begrijpen. Wij staan naast de boeren en dat blijven we doen. Met woorden en met daden!”

Wonen
Volgens Hans is het vijf voor twaalf in de kleine kernen. Jongeren vinden geen betaalbare woning om in hun buurt te blijven en moeten weg. Zo vergrijst een buurtschap en dat doet wat met de voorzieningen, verenigingen en dus met de leefbaarheid. “Daarom zijn we keihard aan het werk om er betaalbare woningen te realiseren. Woningsplitsing hebben we eenvoudiger gemaakt, herbestemming van agrarische gebouwen is makkelijker, we hebben nieuwe concepten als de Uuthuuskes bedacht. Nu schalen we op.”

Verenigingen
Aangekomen in Lintelo wijst Hans op het Kulturhus. “Als je het over leefbaarheid hebt, dan zijn verenigingen een goede graadmeter. Gezonde verenigingen zijn het cement van een gezonde gemeenschap. Als CDA gaan we die verenigingen nog meer helpen. Daarmee investeren we direct in de leefbaarheid van de gemeenschap. Lees ons verkiezingsprogramma maar!”

Dit artikel wordt u aangeboden door CDA Aalten-Dinxperlo Het is niet gemaakt onder verantwoordelijkheid van de redactie van deze uitgave.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit