Lijsttrekker PP Esther Diepenbroek op een speeltoestel. Foto: PR
Lijsttrekker PP Esther Diepenbroek op een speeltoestel. Foto: PR

Groen- en speelplekken in de kernen onmisbaar

Politiek

PP wil permanente tegelactie

AALTEN – De Progressieve Partij luidt de noodklok over ons unieke landschap. Het loopt gevaar door verlies aan biodiversiteit en de klimaatverandering. Nu en in de toekomst hebben natuur, landschap en boeren elkaar hard nodig. Maar ook het groen in de kernen draagt bij aan de natuur: ‘tegel eruit, groen erin’, gevelgroen en groene daken.

Lijsttrekker en raadslid Esther Diepenbroek: “Als je kijkt naar onze kernen zie je steeds meer groene bermen en bloeiende planten. Bijvoorbeeld in de Nieuwstraat in Dinxperlo. Maar ook veel stenen, dus wij pleiten voor nog meer vergroening in de kernen. En de actie ‘tegel eruit, groen erin’ permanent maken. Als aanstaande moeder kijk ik ook speciaal naar groen- en speelplekken die fijn zijn voor jonge kinderen en hun ouders. Ik zou het mooi vinden als we ook in de wijken mini-bossen, voedselbosjes en veel extra bomen krijgen. En bijvoorbeeld bomen langs de invalswegen zoals de Terborgseweg in Dinxperlo.”

Natuur, landschap en boeren hebben elkaar nodig
Om natuur en landschap robuuster te maken zal de landbouw steeds meer natuurinclusief moeten gaan worden. Dat zie je ook steeds meer in het landelijk beleid. Volgens Bert Weevers, raadslid nummer twee op de kieslijst, is daarbij de omschakeling naar kringlooplandbouw de oplossing: “En dat kàn, kijk naar de inspirerende voorbeelden hier in de buurt.” Ecoboer Arink uit Lievelde heeft vorige week juist een prijs gewonnen met zijn volledige kringloop- bedrijf. Bert: “Als PP hebben wij al veel zomerfiets-excursies georganiseerd naar bedrijven die echt natuurinclusief proberen te werken. Bijvoorbeeld naar deze boerderij van Arink, de Jerseykoeien van Ormel in De Heurne, de scharrelvarkens van Westerveld in IJzerlo.”

Gemeente kan ook natuur en landschap versterken
Bert Weevers: “Juist in het buitengebied kan er nog een grote slag geslagen worden naar meer robuuste natuur en behoud en versterking van het landschap. Er gebeuren al mooie dingen door bijvoorbeeld de Stichting Samenwerkend Actief Aaltens Platteland met onder andere akkerranden voor patrijzen en kleine landschapselementen. Maar ook ons bomenbestand zal gaandeweg omgevormd moeten worden naar meer klimaatbestendige bomen. Natuurlijk tegengaan van bestrijdingsmiddelen. En op een positieve manier boeren ondersteunen die overgaan naar kringlooplandbouw. Bijvoorbeeld door voorlichting, advies en vergunningen, maar ook door zelf als gemeentelijke organisatie in te kopen bij onze lokale kringloopboeren!”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit