Jeroen Hollema en Alexander
van der Graaff (rechts). Foto: PR
Jeroen Hollema en Alexander van der Graaff (rechts). Foto: PR

D66: tempo aardgasvrij maken woningen moet omhoog

Politiek

AALTEN/DINXPERLO - Zoals elke gemeente moet ook Aalten aan de slag met verduurzaming: in de komende 30 jaar moeten alle 12.000 woningen en alle bedrijfsgebouwen in de gemeente aardgasvrij worden. Eind dit jaar moet de gemeente een visie klaar hebben over hoe zij die doelstellingen wil behalen. 

D66 vindt de voorgestelde visie echter veel te voorzichtig. Alexander van der Graaff, lijsttrekker en raadslid van D66: “Natuurlijk zijn we als D66 blij dat de gemeente vanaf nu concreet aan de slag gaat met het gestructureerd aanpakken van het aardgasvrij maken van woningen. Bij oudere huizen begint dat met energiebesparing door bijvoorbeeld goed te isoleren. Ook zijn we positief over de keuze om dit niet per wijk, maar in kleine clusters te gaan doen, met woningen die op elkaar lijken. Iedere groep woningen wordt dan in een relatief korte periode van ongeveer 3 jaar verduurzaamd.” 

Ambitie moet omhoog
Maar er zijn flinke kanttekeningen, aldus Van der Graaff: “Het college en ook de meerderheid van de raad lijkt ervoor te kiezen om tot 2030 ongeveer 1.000 woningen aan te pakken. Het is ons een raadsel hoe we daarmee de doelstelling van 12.000 woningen in 2050 gaan behalen.” Jeroen Hollema, duurzaamheidsdeskundige van D66, vult aan: “Het landelijk overkoepelende Programma Aardgasvrije Wijken geeft tips aan gemeenten hoeveel woningen zij tot 2030 zouden moeten aanpakken en hoeveel woningen ze dan tussen 2030 en 2050 zouden moeten verduurzamen. Voor de gemeente Aalten zou dat betekenen dat zij voor 2030 niet 1.000, maar 2.400 woningen moet aanpakken. Dit zien wij echter totaal niet terug in de Transitievisie Warmte Aalten. Dat betekent dus dat de duurzaamheidsuitdagingen in Aalten na 2030 nóg veel groter zullen zijn en het heel lastig wordt om de landelijk afgesproken doelstellingen te behalen.” Daarom gaat D66 in de raadsvergadering van 30 november voorstellen om de ambitie te verhogen naar 1.700 woningen. Bij de eerste evaluatie over vijf jaar moet dan gekeken worden of een nog snellere opschaling mogelijk is.

Geen aandacht voor bedrijfsgebouwen
Wat volgens Van der Graaff en Hollema ook nog mist in de huidige visie, is de verduurzaming van bedrijfsgebouwen. Hollema: “Er is geen enkele aanpak vastgesteld om bedrijfsgebouwen aardgasvrij te maken. We snappen dat de gemeente eerst wil beginnen met woningen, maar vinden ook dat er in de komende twee jaar een routekaart moet komen voor bedrijfsgebouwen. Ook hiervoor gaan we een voorstel indienen.” D66 zal in de raadsvergadering van 30 november ook voorstellen om alsnog extra geld vrij te maken voor het opzetten van een verduurzamingsteam binnen de gemeente.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit