Afbeelding

Column Dichterbij: Vuurwerkverbod

Opinie

Jaarlijks vragen journalisten aan alle burgemeesters hoe zij aankijken tegen een vuurwerkverbod. Lastig, want de gemeenteraad is het wetgevende orgaan binnen het gemeentebestuur en die heeft er nooit over gedebatteerd. Maar ook los daarvan vind ik het lastig, omdat er zaken door elkaar lopen. 

De discussie begon nadat een Rotterdams raadslid in 2012 een overlastmeldpunt startte. Een voltreffer, meteen kwamen er 100.000 meldingen binnen. Hij had dus een sterk verhaal toen hij het onderwerp niet alleen op de maatschappelijke maar ook op de politieke agenda zette. Zeker toen de pers burgers, politiechefs en burgemeesters enquêteerde. Hoewel unaniem verontwaardiging werd geuit over de uitwassen van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw wilde de meerderheid in de Tweede Kamer en het kabinet geen verdergaande stappen zetten. Slechts tijdens de coronajaarwisselingen gold een algemeen verbod en vorig jaar is allerlei gevaarlijk vuurwerk landelijk verboden. In meerdere gemeenten nam de burgemeester of de raad het initiatief tot het instellen van vuurwerkvrije zones en afsteekverboden. Vooraf was wel duidelijk dat effectieve handhaving van lokale verboden onmogelijk is als vuurwerk nog wel legaal gekocht kan worden. De reactie van enkele collega-burgemeesters was voorspelbaar, er moet volgens hen een landelijk verbod komen. Waarbij ik de kanttekening plaats dat ook zonder vuurwerk jongeren los zullen gaan met Oud en Nieuw, al dan niet onder invloed van drank en drugs. 

In onze gemeente verloopt de jaarwisseling al jaren rustig en dan bedoel ik dat er geen opstootjes zijn geweest en geen geweld tegen hulpverleners. De sfeer is vriendelijk, zoals mijn schoonzoon die afgelopen jaarwisseling na middernacht door het dorp liep, constateerde. Zelfs van jongeren kreeg hij als ‘vrömden’ de beste wensen, hij wist niet wat hem overkwam. 

Schade aan particulier en gemeenschapsbezit was er helaas wel en het geknal is velen een doorn in het oor. Om maar te zwijgen over ernstige verwondingen en landelijk voor miljoenen aan zorgkosten (maar met de wintersport accepteren we die ook). Huisdieren, vee en wild wordt de stuipen op het lijf gejaagd en is dagen van slag. Misschien een nog groter probleem is de enorme milieuvervuiling die al dat vuurwerk teweegbrengt. Net zo veel luchtvervuiling als het autoverkeer in een goed halfjaar. Maar ook bodemvervuiling als gevolg van de ingrediënten die voor de geluids- en lichteffecten zorgen. Op andere momenten zouden de vervuilers zonder pardon voor de rechter gedaagd worden vanwege milieudelicten, we zijn niet consequent.
Als burgemeester heb ik een eigen verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid. Vanuit die verantwoordelijkheid hoef ik geen lokaal vuurwerkverbod. Als de raad dat wel wil, hoor ik het graag. In een landelijk verbod zou ik mij wel kunnen vinden. Maar daar gaan de raad en ik dan weer niet over.

Anton Stapelkamp, burgemeester

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant