Afbeelding

Column Dichterbij: Armoe troef

Opinie

Het zijn zorgelijke tijden. Onvoorstelbaar hoog zijn de energieprijzen ondertussen, tot vijf keer zo hoog als we gewend waren. Energie gebruiken we in onze woning, kantine, kerk en op onze werkplek, maar ook in wat door anderen gemaakt en geleverd wordt. Niemand ontkomt aan die prijsstijgingen.
We leven in een welvarende samenleving met voor velen een luxe waarvan ons voorgeslacht niet eens kon dromen. Een comfortabel huis, goed onderwijs, gezondheidszorg van wieg tot graf, vakantie, uitgaan, we zijn het gewoon gaan vinden, normaal. ‘Normaal’ betekent dat dit ondertussen de norm is geworden, die voor iedereen moet gelden. En daar wringt de schoen. Want voor misschien wel een kwart van de mensen geldt dat ze nu (grote) moeite hebben om rond te komen. Een deel had dat ook voor deze energiecrisis al en daar komen nu dus nog flink wat huishoudens bij. Het gaat om duizenden Aaltenaren. Zij zullen de tering naar de nering moeten zetten en dat valt niet mee. En voor die eerste groep is het vrijwel onmogelijk om zich nog verder aan te passen, die komen dus in grote nood.
De Rijksoverheid heeft met de inzet van miljarden euro’s belastinggeld al maatregelen aangekondigd en ingevoerd, maar het is lastig om het geld bij die mensen en bedrijven te krijgen die het ‘t hardst nodig hebben. Velen hebben de €380 energiecompensatie niet nodig maar krijgen die wel. Ik heb dat bedrag onlangs zelf daarom gestort op de rekening van Stichting Diaconale Hulpverlening Aalten (NL24 TRIO 0338605460). Degenen die die €380 ook niet nodig hebben vraag ik dat ook te doen. Of op de rekening van het MeedoenPact die door Figulus Welzijn wordt beheerd (NL23 RABO 0300241607), of die van Veur Dinxper-Deur Dinxper (NL80 RABO 0358115922). Die organisaties werken zonder aanziens des persoons. Of u kent persoonlijk iemand die het zwaar heeft, ook goed natuurlijk.
De gemeente doet zijn stinkende best om mensen in de problemen op te sporen - erg lastig, mensen schamen zich vaak voor hun nood - en heeft ondertussen aan 900 huishoudens een energietoeslag kunnen uitbetalen. En dankzij een verhoging van de inkomensgrens komen nog meer huishoudens in aanmerking. We hebben een GRIP-team opgezet voor mensen om weer grip op hun financiën te krijgen. Het zit iedere maandag tussen 10.00 en 12.00 uur voor u klaar bij de Ahof in Aalten. Wacht niet tot de problemen u boven het hoofd groeien, vraag hulp en advies! Ook zijn we in contact met verenigingen en bedrijven om te kijken wat we met onze beperkte middelen kunnen doen aan ondersteuning. Ook hier geldt, wacht niet en meld u, of kijk op www.ondernemers-steunpunt.nl voor hulp.
Belangrijk is ook alle aandacht die nu uitgaat naar energiebesparing. Energie die je niet gebruikt hoef je ook niet te betalen. Via ons energieloket (www.agem.nl/energieloket) kunt u informatie en advies krijgen, ook over subsidiemogelijkheden. Bovenal wil ik u vragen op elkaar te letten in deze zware tijden, er voor elkaar te zijn. Want naoberschap is wat we nu nodig hebben.

Anton Stapelkamp

Burgemeester van de gemeente Aalten

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit