Afbeelding

Column Dichterbij: Een Mirakel!

Opinie

Niet iedereen zal het meegekregen hebben, maar de afgelopen maanden is er iets bijzonders gebeurd. In juni sloot de rooms-katholieke Sint-Helenakerk haar deuren, het kerkgebouw is verkocht. Voor de Aaltense rooms-katholieken een verdrietige ervaring. Niet alleen de rooms-katholieke kerk van Aalten sloot haar deuren, eerder gebeurde dat ook al in Bredevoort en Dinxperlo. Maar die sluiting heeft er ook toe geleid dat de Protestantse Gemeente Aalten zich - in navolging van de Bredevoortse geloofsgenoten - heeft gewend tot hun rooms-katholieke dorpsgenoten en medechristenen met een prachtig gebaar. De rooms-katholieken mogen gebruik gaan maken van de oude Sint-Helenakerk voor hun vieringen. In de toren, het oudste deel van de kerk, is bovendien een stiltecentrum ingericht waar mensen voor een moment van verstilling of het branden van een kaarsje welkom zijn. Ook de rooms-katholieke koffieochtenden met vrije inloop zijn verhuisd en wel naar gebouw Elim.
Ik vind dat een mooie ontwikkeling. Na ruim vier eeuwen hebben de Aaltense protestanten en rooms-katholieken elkaar weer gevonden, overigens zonder dat ze hun verschillen in opvattingen en tradities terzijde hebben geschoven. Er is vertrouwen in elkaar en wie de geschiedenis kent, weet dat dit wel als een mirakel is te beschouwen. Ruim vijfhonderd jaar geleden zorgde de Reformatie voor een enorme omwenteling in Noordwest-Europa. De reformatorische kritiek op de toenmalige kerk werd weliswaar breed gedeeld, maar de verdeeldheid was groot over wat dat betekende en hoe men daar handen en voeten aan moest geven. De rooms-katholieke kerk en de meeste vorsten, en zeker keizer Karel V en koning Philips II, onze landheren, moesten er niets van hebben en bestreden de vernieuwingen met harde hand.
Dit jaar wordt de 450ste verjaardag van de verovering van Den Briel en daarmee de Geboorte van Nederland gevierd. In juni 1572 veroverden troepen van Willem van Oranje en zijn Achterhoekse zwager Willem van den Bergh de Heerlijkheid Bredevoort. De rooms-katholieke eredienst werd verboden. Het boven Bredevoort liggende klooster Schaer, ook wel Nazareth genoemd, werd door de slecht betaalde huursoldaten geplunderd. In november 1572 heroverden de Spaanse troepen de Heerlijkheid Bredevoort en de rooms-katholieke eredienst werd weer ingevoerd. De Heer van Bredevoort, toen residerend in Anholt, waar hij ook de Heer van was, hield er een dankdienst voor. Maar 25 jaar later, op 9 oktober 1597, veroverde Prins Maurits na een zware belegering Bredevoort weer. Na de plundering stonden er nog maar twintig huizen overeind. De protestantse eredienst werd weer ingevoerd in de oude Sint-Helenakerk. Voor de rooms-katholieken braken zware tijden aan, ze moesten buiten het land naar de kerk, bijvoorbeeld in Suderwick of Hemden. In de heerlijkheid waren ze tweederangsburgers en dat duurde formeel tot de grondwetswijziging van 1848, maar informeel wel tot na de laatste wereldoorlog.
Precies 425 jaar nadat de verdrijving uit de oude Sint-Helenakerk zijn de rooms-katholieken weer welkom. Deze ‘verzoening’ staat niet op zichzelf. Ik ben er blij mee dat onze lokale kerken elkaar steeds beter te vinden, zoals bij de diaconale hulpverlening aan mensen in nood, lid of geen lid.

Anton Stapelkamp, burgemeester

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit