Afbeelding

Lezers schrijven, Functie Elders

Opinie

Functie Elders

Veel van ons zullen zich nog de beladen woorden ‘functie elders’ herinneren. Deze woorden waren bedoeld voor een van de meest spraakmakende en eerlijke volksvertegenwoordigers: Pieter Omtzigt. Een kamerlid die de taal van het volk verstaat en door zijn vasthoudendheid en gedrevenheid een van de grootste schandalen van de afgelopen eeuw heeft blootgelegd. In plaats van waardering, werd er een functie elders gezocht. 

De afgelopen tijd is er een groeiend gevoel van onrust in het land. Op vele dossiers heeft de regering grove fouten gemaakt, waardoor burgers en boeren in Nederland onrecht is aangedaan. We noemen De Toeslagenaffaire, Gas in Groningen, Corona en nu dus de Stikstofcrisis. Crisis op crisis hebben we nu in dit voorheen zo rustige land. Asielcrisis, woningcrisis, energiecrisis, gezondheidscrisis en nu dus de stikstofcrisis.

Het vertrouwen in de regering is bij veel Nederlanders weg, in de peilingen is het zetelverlies voor de zittende coalitie partijen dramatisch. BBB-HMV Aalten-Dinxperlo komt tot de conclusie dat dit kabinet zelf een functie elders moet zoeken en een nieuwgekozen kabinet de crisis moet laten oplossen. Eerder zal de rust in dit land niet terugkeren. Er is teveel gebeurd en er is teveel onvrede.

De stikstofcrisis zorgt voor wanhoop bij boeren die het gevoel krijgen niks meer te verliezen te hebben. Een boer komt niet snel van zijn erf, dat dit nu zo massaal gebeurt, geeft aan hoe diep die wanhoop is. Het is ook zo gigantisch en bizar wat er gebeurt, boeren die al voor een belangrijke reductie van de stikstofuitstoot hebben gezorgd, door innoveren en investeren. De Nederlandse boeren die wereldwijd bekend staan om hun vooruitstrevende werk met een lage milieu-impact, worden nu verteld dat ze maar wat anders moeten gaan doen. Telkens blijkt er meer gevraagd te worden. Het is niet te bevatten en te begrijpen. Onlangs werd bekend dat Nederland voor het vijfde jaar op rij een daling heeft wat betreft de stikstofuitstoot uit dierlijke mest. Aantallen vee over dezelfde periode lopen al terug. Ook zit de Nederlandse uitstoot al jaren onder de Europese norm, waarom dan zulke harde maatregelen en alleen voor deze sector?

Ook de burgers krabben zich inmiddels achter de oren. Wat is er aan de hand? Zeker op de plattelandsgemeentes vindt men de maatregelen veel te ver gaan. Iedereen kent wel een boer en weet hoe hard werken dat vak is. En wat te denken van de voedselzekerheid? Voor de export wordt er gezegd, maar het merendeel gaat naar onze buurlanden en wij kopen daarvoor ook landbouwproducten terug bij die buurlanden. Specialiseren verhoogt namelijk de efficiency en vermindert uitstoot. In deze onrustige tijden zou er juist meer waardering voor de boer moeten zijn, eten moeten we allemaal. In een peiling van stand.nl werd gevraagd of ‘De boerenacties nu te ver gaan’. Van de stemmers gaf 92% aan het hier niet mee eens te zijn, kortom Nederland staat achter de boeren!

Oproepen van lokale overheden die voeling hebben met de basis hebben vooralsnog tot niets geleid. Ook de Gemeenteraad van Aalten nam een motie van de BBB-HMV samen met VVD en CDA aan voor gematigd evenwichtig beleid. Men houdt in Den Haag vast aan de doelen van het coalitieakkoord en is geenszins van plan om daar van af te wijken. Het lijkt alsof Den Haag geen idee heeft wat er op het platteland gebeurt, en dat men denkt dat dit wel overwaait. Echter, dit waait niet over, de onvrede en onrust is te groot en te massaal. De rode zakdoeken worden in het hele land gedragen en steeds meer groepen sluiten zich aan. De acties verharden en escaleren. Wij hopen met heel ons hart dat het niet uit de hand gaat lopen.

Daarom is BBB-HMV van mening dat we de woorden ‘functie elders’ nu positief moeten zien. Dit kabinet heeft geen draagvlak meer voor dit beleid en moet daarom vertrekken. Nieuwe verkiezingen, nieuwe mensen die een eerlijk, realistisch en nuchter beleid willen. Daar gaan we voor!

Fractie BBB-HMV, gemeente Aalten

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit