Klas VWO 6A van Schaersvoorde. Foto: PR
Klas VWO 6A van Schaersvoorde. Foto: PR

Gewoon Poëzie

Onderwijs

AALTEN - In de rubriek ‘Gewoon Poëzie’ schrijven leerlingen van Schaersvoorde elke week een gedicht voor deze krant.

Deze is gemaakt door Fem uit klas vwo-6A. De klas zit dit jaar in het eindexamenjaar en heeft de opdracht van hun docente gekregen om hier eens op te reflecteren. Hoe ervaren ze dit laatste jaar, waar denk je aan als je terugkijkt en hoe zie je de toekomst waren vragen die ze konden gebruiken. Daarnaast was de opdracht om ook bepaalde rijmen als alliteratie en assonantie te gebruiken en beeldspraak te verwerken in het gedicht. 

Het examenjaar

Op kolkende oceanen waar letters als golven rollen

ontdekken wij dat vriendschap het alfabet van ons hart vormt.

Fundamenten, verstrengeld met lijm en empathie en

docenten, bij wie woorden meer wegen dan cijfers.

Waar namen in deuren zijn geschreven, gekliederd, gekrast

en verhalen tot muren zijn verweven.

Allen geschreven in boeken met geleefde pagina’s vol gezichten en avonturen

In mijn rugzak van geborgen gedachten aan wat eens was.

Varend op een zee van verbanden en variabelen,

Vult de laatste adem van papier en inkt de straten van school.

Tijdens de symfonie van schaterlach en tranen

tikt de tijd door tot het al twee minuten voor twaalf is.

Fem te Brake

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant