Klas V1A, met links op de voorgrond Luna.

Klas V1A, met links op de voorgrond Luna.

Project Gewoon Poëzie op Schaersvoorde

Onderwijs

AALTEN - Dit schooljaar start er op Schaersvoorde een poëzieproject waar bijna alle klassen aan mee zullen doen. 

Poëzie wordt dus als zeer waardevol beschouwd op Schaersvoorde. Waarom? Margo ten Bruin, docent Nederlands, geeft aan dat door middel van poëzie leerlingen beter naar woorden, zinnen en teksten in het algemeen kijken. Door ook zelf poëzie te schrijven leren leerlingen hun creativiteit en fantasie te gebruiken en te spelen met taal. Heel waardevol in deze maatschappij waarin alles vluchtig is. Langere teksten worden veel minder goed gelezen, de teksten worden meer gescand. Dit is een groot contrast met hoe je gedichten leest, daar heb je tijd voor nodig, dat begrijp je niet ineens, je moet er over nadenken.
Ten Bruin heeft contact gezocht met Aalten Vooruit/De Band om te kijken of er mogelijkheden waren om de gedichten van de leerlingen ook een groter podium te geven. Door een rubriek Gewoon Poëzie, zal dit nu gerealiseerd worden. Met regelmaat is er een klas aan de beurt die zorgt voor een gedicht onder begeleiding van hun docent Nederlands.
Deze week is klas V1A aan de beurt, zij moesten een gedicht maken van 12 versregels en 3 strofen. Ook moesten ze letten op het rijmschema. Onderstaand gedicht vonden we het mooiste, geschreven door Luna Wamelink.

Een nieuwe start

De eerste dag van groep acht

Ik had alle macht

De oudste van de hele school

En als laatst ook nog de musical

Dat veranderde heel snel op een dag

De dag dat ik mijn oude vrienden niet meer zag.

De eerste dag voelde ik mij best nerveus

Maar ik moet naar school, ik heb geen keus.

En heel wat huiswerk hoort erbij

Natuurlijk, van al dat huiswerk word je niet blij.

Maar voor een goede toekomst moet je leren,

Daarna hoef je nooit meer terug te keren.

Luna Wamelink V1A

Afbeelding

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit