Fris nieuw uiterlijk
Fris nieuw uiterlijk Jorn Vrakking

Opgefrist gebouw voor Kindcentrum BS St.Jozef

Onderwijs

AALTEN - Vanaf het nieuwe schooljaar is het Kindcentrum BS St.Jozef open voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Door samenwerking tussen Basisschool St.Jozef en Kindernet is opvang en onderwijs op deze locatie mogelijk voor baby’s, peuters en buitenschoolse opvang. Deze zomer is het gebouw opgefrist aan zowel binnen- als buitenzijde. Na de opfrisbeurt past het uiterlijk nog beter bij de brede doelgroep die het knusse en kleinschalige schoolgebouw nu bezoekt. 

Na de aanleg het groene schoolplein aan de Dijkstraatzijde, is deze zomer het uiterlijk van het gebouw aan de Stationsstraat opgefrist. Bij de uitvoer van de plannen spelen ouders een belangrijke rol. School en opvang hechten veel waarde aan de samenwerking met ouders. Zo hebben ouders veel betekend voor het nieuwe uiterlijk van de school aan de Stationsstraat en de realisatie van het Groene Schoolplein. Kindernet heeft hard gewerkt aan een prachtige baby- en peutergroep met slaapruimte. Wensen en ideeën voor verdere vergroening van het schoolplein worden in de komende maanden uitgewerkt tot plannen voor de toekomst. 

Wie nieuwsgierig is of een rondleiding wilt voor opvang of onderwijs, kan contact opnemen met Jorn Vrakking, de directeur van de school of de websites bezoeken van de school of van Kindernet BV.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit