Kinderen dansen met Danzarte tijdens het optreden van DJ CrÜpo. Foto: Don Voogt

Kinderen dansen met Danzarte tijdens het optreden van DJ CrÜpo. Foto: Don Voogt

OBS De slinger verrast leerlingen met dans en DJ act

Onderwijs

AALTEN - Het kabinet heeft 8.7 miljard euro vrijgegeven om cultuur en educatie te verbeteren. Ook basisscholen kunnen gebruik maken van deze subsidie. Daarom heeft OBS De Slinger in samenwerking met Stichting Cultuur Educatie Dinxperlo- Aalten (SCEDA) en Cultuur Oost een plan ontwikkeld om cultuureducatie te verbeteren. Miranda Nieuwenhuis, cultuurcoördinator op OBS De Slinger, vertelt over de nieuwe culturele invulling van de school.

Door Eva Schipper

Alle basisscholen zijn verplicht om cultuureducatie op te nemen in het leerprogramma. De invulling van cultuur kunnen scholen zelf bepalen. Zo gaf de OBS in het verleden creatieve middagen. Als voorbeeld noemt Miranda een workshop lassen die werd gegeven door een vader van een leerling. “Tijdens de creatieve middagen kwamen er verschillende disciplines aan bod zoals koken, zagen, timmeren, verven en naaien.” Miranda vertelt verder: “Eigenlijk zijn deze creatieve middagen langzaam verdwenen. De organisatie ervan bleek lastig te zijn.” Daarom is de school gaan denken hoe cultuureducatie op een betere manier kon worden uitgevoerd. 

In de tussentijd is door het kabinet 8.7 miljard euro vrijgegeven om cultuur en educatie te verbeteren. Vanuit deze subsidie zijn de Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK) gelden ontstaan. Alle basisscholen kunnen zich voor deze subsidie aanmelden en dat heeft de OBS ook gedaan. Mariëlla Miraglia, procesbegeleider van Cultuur Oost, helpt scholen bij het invullen van deze CMK gelden. Ze vertelt over wat zij belangrijk vindt bij het maken van de keuze. “Het is het erg belangrijk om een duurzaam systeem binnen een school op te richten.” Dit wil zeggen dat zodra Cultuur Oost de hulp vermindert, de leerkrachten het vertrouwen hebben om de cultuureducatie zelf te kunnen geven. Naast duurzaamheid in het systeem, is vakintegratie ook erg belangrijk. “Ook is het van belang dat het kind tijdens deze lessen zijn of haar talenten kan ontdekken. Vaak is dit cognitief, maar het is mooi dat de kinderen ook hun expressie en identiteit kunnen ontdekken op de basisschool.” 

Miranda sluit zich hier helemaal bij aan. Door de hulp van de CMK gelden heeft de school de creatieve middagen weer nieuw leven kunnen inblazen. Miranda: “Deze maand hebben we een pilot gedraaid met het nieuwe systeem.” Binnenkort gaan de leerkrachten van de OBS de maand evalueren. Als afsluiter van de pilot werden de basisschoolleerlingen op donderdag 23 juli verrast met een ochtend vol leuke activiteiten waarin dans en muziek centraal stonden. Zo konden de leerlingen vragen stellen aan DJ CrÜpo. Ook werd er een dansworkshop gegeven door Danzarte. Een aantal leerlingen waren aan het einde van de dag zo enthousiast geworden over het beroep DJ, dat zij later ook wel een DJ wilden worden. 

Volgend jaar zal de school ook wekelijks creatieve middagen organiseren. Deze zullen plaatsvinden op de vrijdagmiddag. Miranda: “Toch vinden wij als school dat de belangrijkste vakken rekenen, lezen en taal zijn. Met deze CMK-gelden willen we cultuur integreren in de vakken, maar cultuur is niet de focus van onze school.”

Activiteiten tijdens creatieve middag. Foto: Don Voogt

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant