Franke Slootmans (rechts) leidt het debat van de Havo leerlingen. Foto: PR
Franke Slootmans (rechts) leidt het debat van de Havo leerlingen. Foto: PR

Jongeren debatteren in raadszaal

Onderwijs

AALTEN - Op dinsdag 7 juni debatteerden leerlingen van drie Havo van Schaersvoorde in de raadszaal van het gemeentehuis van Aalten.

Deze ochtend begon met een welkomstwoord van de wethouder van onderwijs, jeugd- en sportzaken Hans te Lindert. De wethouder gaf uitleg aan de leerlingen hoe de gemeentepolitiek in Aalten in zijn werk gaat. 

Daaropvolgend besprak de debatleider Franke Slootmans, student leraar geschiedenis en adviseur jeugd van BBB-HMV, over de ontwikkeling van de democratie in Athene rond de zesde en zevende eeuw voor Christus tot heden. Daarbij benadrukte Slootmans dat de leerlingen een grote verantwoordelijkheid dragen om de democratie te laten bestaan, zoals die nu in Nederland wordt ervaren. 

Ieder team, bestaande uit vier leerlingen, had een eigen stelling voorbereid en verdedigde deze in de raadszaal met argumenten. Zo ontstonden er prachtige debatten rond verschillende stellingen zoals: ‘Iedere middelbare scholier moet verplicht op een sport zitten’, ‘Accounts van influencers die fake news verspreiden moeten tijdelijk gedeactiveerd worden’ en ‘Lestijden voor middelbare scholieren moeten aangepast worden wegens melatonineverschil met volwassenen.’ 

Deze debatten werden gejureerd en becommentarieerd door docente Nederlands raadslid Margo ten Bruin. De leerlingen van Schaersvoorde hebben zich van hun beste kant laten zien in het hart van de politiek in Aalten, de raadszaal!

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit