Tijdens de Open Imkerijdagen vertellen imkers over het houden van bijen en alles wat daar bij komt kijken. Foto: Gerard te HennepeFoto's: Gerard te Hennepe

Tijdens de Open Imkerijdagen vertellen imkers over het houden van bijen en alles wat daar bij komt kijken. Foto: Gerard te Hennepe


Foto's: Gerard te Hennepe

Open Imkerij Dag bij De Ahof

Natuur

AALTEN - In heel Nederland houden imkers het komende weekend open huis. Het is de elfde keer dat de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) dit landelijk evenement organiseert. Ook afdeling Aalten organiseert zondag 10 juli een open dag bij de bijenstal bij kinderboerderij De Ahof. Van 11.00 tot 16.00 uur is de bijenstal geopend en zijn imkers aanwezig om tekst en uitleg te geven. 

NBV afdeling Aalten houdt zich actief bezig om het houden van bijen onder de aandacht te brengen. Sinds 2017 beschikt de vereniging over een bijenstal bij kinderboerderij De Ahof. Bijenvereniging Aalten heeft hiermee een plaats kunnen realiseren om bezoekers te informeren over het imkeren en alles wat daarbij komt kijken. Ook worden er lessen gegeven aan de schoolklassen die in de educatieruimte kunnen worden ontvangen.
Tijdens de open dag vertellen imkers graag over hun fascinerende en nuttige hobby. Ze leggen ook graag uit hoe belangrijk bijen zijn voor het in stand houden van de natuur en welke belangrijke schakel de bijen vormen in onze voedselketen.
Er zijn diverse imkermaterialen en bijenkasten te zien. Er is ook een observatiekast, waar een bijenvolkje achter glas te zien is. Aan de hand van video’s en postermateriaal ziet het publiek hoe de honing geslingerd wordt en in een potje terecht komt, wat de bijen met het stuifmeel die ze halen doen, hoe met de bijen de specifieke koolzaad of heidehoning wordt gewonnen.
Ook is er te zien hoe de bijen met hun eigen was raten bouwen. De kinderen kunnen tijdens de open dag hun eigen kaars van bijenwas rollen. En er worden kaarsen gesmolten.
Open Imkerijdag wordt niet alleen aandacht besteed aan de honingbij, maar zal er ook aandacht worden besteed aan de wilde bijen in Nederland. Met bijenhotels en bloemen kunnen deze interessante en nuttige insecten geholpen worden. Bij de bijenstal op de Ahof zijn ook bijhotels geplaatst.
Alle bijen, ook de honderden solitair levende soorten, maken moeilijke tijden door. Onder andere door een gebrek aan bloemen lopen de aantallen van deze belangrijke bestuivers terug. De gemeente ondersteunt jaarlijks het inzaaien van de akkerranden door het verstrekken van een subsidie via het uitvoeringsprogramma landschap ontwikkelingsplan dat door het SAAP wordt samengesteld. Ook zaait de gemeente zelf actief bloemenranden in en draagt daardoor bij aan de biodiversiteit in de gemeente.
Het bezoek aan de bijenstal is gratis. Er is allerlei informatie beschikbaar en daarmee willen de imkers benadrukken dat de bij een belangrijke plaats inneemt in de biodiversiteit.
NBV afdeling Aalten telt momenteel veertig leden. De laatste jaren hebben zich ook jongere imkers aangemeld bij de vereniging. In 2018 is afdeling Aalten van start gegaan met een aantal studieclubs. Na het succes van dat eerste jaren is er ook dit jaar weer een vervolg aangegeven. In kleine groepjes komen de imkers bij elkaar. Bij voorkeur die imkers die nog niet zolang imkeren met een of meer imkers die al vele jaren ervaring hebben in het houden van bijen. Tijdens deze avonden wordt er gezamenlijk in een kast gekeken en wordt bespoken wat er te zien is, wat de ontwikkelingen zijn. Op deze manier wordt er veel van elkaar geleerd.
Naast dat de bijenstal is geopend is ook de kinderboerderij geopend en kan een bezoekje gecombineerd worden.

Bijen zijn een belangrijke schakel in devoedselketen. Foto: Jacueline Ruessink - Haarts FotocollectiefFoto's: Gerard te Hennepe

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit