Weinig water in de beek. Foto: PR
Weinig water in de beek. Foto: PR

Waterschap verbiedt water uit sloten en beken te halen

Natuur

REGIO - Waterschap Rijn en IJssel stelt vanaf vrijdag 23 juni een verbod in om water op te pompen uit beken, rivieren, vijvers en sloten. Dit verbod geldt in de Achterhoek, Liemers en een stukje van de Veluwe en Overijssel. 

Door het warme weer en de aanhoudende droogte dalen de waterstanden snel. Hiermee wil het waterschap problemen met de waterkwaliteit en de volksgezondheid zoveel mogelijk voorkomen. Het verbod gaat in om 12.00 uur ‘s middags en geldt voor iedereen in het werkgebied van het waterschap. Overtreders riskeren een boete. Het is de vijfde keer in zes jaar tijd dat deze regio te maken heeft met langdurige droogte.

Weinig water
Sinds half mei is er bijna geen regen gevallen, op de langdurige neerslag van 22 juni na. Het is warm weer en het water verdampt snel. Dit betekent dat de waterstanden snel dalen en de waterkwaliteit slechter wordt. Op steeds meer plekken ontstaat er blauwalg. In de Ahauser Aa, net voor de landsgrens bij Buurse liggen twee beluchters om extra zuurstof in het water te blazen. Hoe minder water in de beken en sloten, hoe groter de kans op problemen, zoals ongedierte, dode vissen, botulisme en blauwalg. Het waterschap wil dit zoveel mogelijk voorkomen.
Ook de waterstanden op de grote rivieren zijn aan het dalen. Schepen die langer zijn dan 55 meter kunnen niet meer door de sluis in Doesburg vanwege de lage waterstand.
Voor het grondwater geldt dat het op veel plekken lager staat dan normaal voor deze tijd van het jaar, maar is nog niet zo laag dat een verbod noodzakelijk is.

Niet genoeg
Het waterschap verwacht dat de regenbuien die deze week vallen de droogte niet oplossen. Dijkgraaf Hein Pieper: “Als er heel veel regen valt in korte tijd, dan kan er op sommige plekken wateroverlast ontstaan. Deze overlast duurt waarschijnlijk kort. Er is mogelijk een klein en kort piekje in de (grond)waterstanden te zien. Daarna dalen de waterstanden weer. En we weten dat er aankomend weekend weer droog zomerweer is voorspeld.”

Maatregelen
Dankzij de vele regen in het voorjaar is de droogte enkele weken uitgesteld.
Daarnaast heeft het waterschap samen met anderen al allerlei maatgelen genomen om het regenwater zo goed mogelijk op te vangen. De stuwen van het waterschap in rivieren en beken staan op de hoogste stand en er zijn meer dan 200 kleinere droogtestuwen geplaatst in sloten bij boeren en andere grondeigenaren. Ook zijn beken en sloten op een aantal landgoederen en in natuurgebieden anders ingericht.

Houd water vast!?
Het waterschap roept nog steeds?iedereen op om het (regen) water vast te houden, zodat het de grond in kan. Dat kan bijvoorbeeld door regentonnen te plaatsen, de regenpijp af te koppelen van het riool en tegels te vervangen voor planten.


www.wrij.nl/droogte

www.weetvanwater.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant