Herman Simmelink dankt Ingrid Oonk voor haar goede werk voor natuur en landschap. Foto: Jos Wessels.
Herman Simmelink dankt Ingrid Oonk voor haar goede werk voor natuur en landschap. Foto: Jos Wessels.

SAAP: boer en burger samen voor biodiversiteit

Natuur

AALTEN - Afgelopen donderdag hield de SAAP, ofwel stichting Samenwerkend Actief Aaltens Platteland, haar jaarvergadering in Ons Genoegen op De Haart. Daar werden de resultaten van biodiversiteit en klimaataanpassing getoond. De SAAP is een succesverhaal waar boeren en natuurorganisaties en zelfs jagers samenwerken. Groepen die elders tegenover elkaar staan, trekken hier samen op voor meer soortenrijkdom van plant en dier.

Door Jos Wessels

De SAAP werkt aan plattelandsontwikkeling in de breedste zin. Een greep uit het afgelopen jaar: inzaaien van akkerranden, samen voor de patrijs, plaatsen van hoogstamfruitbomen, voorlichting over wilde bijen, ontwikkeling van het Vestingpark in Bredevoort en zelfs subsidiëren van natuurbeleefdagen. 

De SAAP werkt daarbij nauw samen met de gemeente Aalten. Zij fungeert soms als doorgeefluik van subsidies naar veelbelovende projecten. Wethouder Erik Groters was aanwezig om de resultaten van een zogenaamde nulmeting biodiversiteit te tonen. Eigenlijk waren de resultaten voor Aalten verrassend goed. Slechts 4 procent is echt onder de maat. Misschien wel dankzij het werk van al die natuurliefhebbers. De wethouder vroeg bijzondere aandacht voor klimaataanpassing. Vooral voor het vasthouden van water voor droge tijden. “Schaf regentonnen aan, koppel de regenpijp los van het riool en laat het regenwater in de tuin stromen.” Gert Rougoor had een interessante suggestie: “Veel voormalige boerderijen hebben nog een oude gemetselde gierkelder. Vul die in de winter met regenwater en gebruik het in de zomer.”

Oude granen
als vlas, haver
en huttentut
worden
ingezaaid ten
behoeve van
de vogels


Natuurparadijs Groot Deunk
Na de pauze toonde Herman Simmelink een presentatie van hem en Frans ter Bogt over allerlei natuurprojecten. Frans zit even in de lappenmand en kon er niet bij zijn. Herman en Frans zijn autoriteiten op het gebied van biodiversiteit. “Het begon allemaal in 2007. Wij staken ons vingertje op toen men vrijwilligers vroeg voor het inzaaien van bloemenmengsels in akkerranden.” Het ging in het begin bijna mis. Door een misverstand was het budget voor drie jaar al na zes weken in de grond gezaaid. Gelukkig sprongen andere organisaties en de gemeente bij en kon het project doorgaan. Als ambassadeurs voor Samen voor de Patrijs verkregen Herman en Frans landelijke bekendheid, in 2017 wonnen zij de Gouden Mispel, een landelijke prijs. Nu is de aandacht vooral gericht op de ontwikkeling van Groot Deunk. Met hulp van veel vrijwilligers en bedrijven wordt dit voormalige asielzoekerscentrum herschapen in een natuurparadijsje. Oude granen als vlas, haver en huttentut worden ingezaaid ten behoeve van de vogels. Dit alles in nauwe samenwerking met Oranjevereniging Barlo die een gebouw op het terrein bezit. Dit is niet alleen een thuis voor Oranjefeestelingen maar ook voor vleermuizen.

En dan ... afscheid
En toen moest er afscheid worden genomen. Allereerst van Ina klijn Hesselink die na vele jaren stopt als secretaris van de SAAP. Zij wordt opgevolgd door Cor Burgers. En toen was er het afscheid van Ingrid Oonk, ambtenaar op gebied van historie en landschapsbeleid bij de gemeente Aalten. Ingrid had al een enerverende dag achter de rug waarin zij afscheid nam van haar gemeentelijke collega’s en van talrijke organisaties. Haar bezoek aan de SAAP was haar aller-allerlaatste activiteit. Gerard te Hennepe beloonde haar met een hoogstamfruitboom voor thuis en Herman Simmelink schonk haar een bos bloemen (foto). Annette van Straten neemt Ingrids taken op gebied van landschapsontwikkeling over.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant