Ondertekening van de akte. Foto: 't Engeveld

Ondertekening van de akte. Foto: 't Engeveld

't engeveld

Aankoop natuurgronden door Aaltense stichting ‘t Engeveld

Natuur

AALTEN - Op donderdag 22 december was het na 12 jaar eindelijk zover dat de percelen van ’t Engeveld (de percelen nieuwe natuur tussen de Boterdijk en het Aaltense Goor) zijn overgedragen van de Provincie Gelderland naar de stichting ’t Engeveld. Zeven agrariërs werken samen in een stichting om natuur-inclusief te boeren. De manier om het agrarische bedrijf én de natuur te versterken en te verbeteren.

Waar komt nu die naam ‘Engeveld’ vandaan? De Engelandsdiek liep vroeger dwars door het gebied, Eng land staat voor laag/nat land. Een deel van de percelen is afgegraven en dus ligt het gebied nog lager dan vroeger en is het dus nog enger geworden. Alle grondgebruikers waren het eens met deze naam en zo kon de stichting notarieel opgericht worden.

Op donderdagmiddag 22 december was een hele delegatie (onder andere de gedeputeerde Peter Drenth, de heemraad Peter Schrijver, burgemeester en wethouders en allerlei andere betrokkenen van het proces en van het gebied) bijeen in het Romienendal. In oktober 2010 begon het hele proces hier, het waterschap presenteerde haar plannen voor het gebied rondom het Aaltense Goor.
In de plannen stond dat het grondwaterpeil flink omhoog zou gaan en waren nog andere ingrijpende veranderingen beschreven. Buurtbewoners en agrariërs in het gebied waren het niet eens met de ideeën, daarom werd er samen met de gevormde werkgroep weer opnieuw begonnen met het schrijven van nieuwe plannen. Na heel veel horten en stoten was het 22 december zover dat de gronden officieel konden worden overgedragen van de Provincie naar stichting ’t Engeveld.

Dat de natuur zich niet houdt aan plannen en een overname datum blijkt wel uit het feit dat we in het voorjaar van 2021 flamingo’s welkom mochten heten en dat er al een heleboel andere dier- en plantensoorten de percelen hebben gevonden.

Samen met de zeven lokale, betrokken boeren gaat stichting ’t Engeveld zich volop inzetten voor het verbeteren van de biodiversiteit en het buitengebied van Aalten nog een beetje mooier maken door natuur-inclusief te boeren.
Wie vragen heeft\ over het beheer of nog ideeën heeft om nog meer te doen voor de biodiversiteit, kan zich melden via info@engeveld.nl.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit