Tijdens de Open Imkerijdagen vertelllen imkers over het houden van bijen en alles wat daar bij komt kijken. Foto-Gerard te Hennepe
Tijdens de Open Imkerijdagen vertelllen imkers over het houden van bijen en alles wat daar bij komt kijken. Foto-Gerard te Hennepe

Zondag Open Imkerijdag bij De Ahof

Natuur

AALTEN - In heel Nederland houden imkers het komende weekend open huis. Het is de 11de keer dat de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) dit landelijk evenement organiseert. Ook afdeling Aalten organiseert zondag 10 juli een open dag bij de bijenstal op kinderboerderij De Ahof. Van 11.00 tot 16.00 uur is de bijenstal geopend en zijn imkers aanwezig om tekst en uitleg te geven.

NBV afdeling Aalten houdt zich actief bezig om het houden van bijen onder de aandacht te brengen. Sinds 2017 beschikt de vereniging over een bijenstal bij kinderboerderij De Ahof. Bijenvereniging Aalten heeft hiermee een unieke plaats kunnen realiseren om bezoekers te informeren over het imkeren en alles wat daarbij komt kijken. Ook worden er lessen gegeven aan de schoolklassen die in de educatieruimte kunnen worden ontvangen.

Tijdens de open dag, aanstaande zondag, vertellen imkers graag over hun fascinerende en nuttige hobby. Ze leggen ook graag uit hoe belangrijk bijen zijn voor het in stand houden van de natuur en welke belangrijke schakel de bijen vormen in onze voedselketen. Ze laten graag zien wat er zoal komt kijken bij het houden van bijen. 

Bijen van dichtbij
Er zijn diverse imkermaterialen en bijenkasten te zien. Er is ook een observatiekast, waar een bijenvolkje achter glas te zien is. Misschien ontdekt de bezoeker de koningin en ziet hij het verschil tussen de darren, de mannetjes, en de werksters, de vrouwelijke bijen.
Aan de hand van video’s en postermateriaal is te zien hoe de honing geslingerd wordt en in een potje terecht komt, wat de bijen met het stuifmeel die ze halen doen, hoe met de bijen de specifieke koolzaad of heidehoning wordt gewonnen.

Zelf een kaars rollen.
Ook is er te zien hoe de bijen met hun eigen was raten bouwen. De kinderen kunnen tijdens de open dag hun eigen kaars van bijenwas rollen. En er worden kaarsen gesmolten.

Bijenhotels
Op de Landelijke Open Imkerijdag wordt niet alleen aandacht besteed aan de honingbij, maar zal er ook aandacht worden besteed aan de wilde bijen in Nederland. Met bijenhotels en bloemen kunnen deze interessante en nuttige insecten geholpen worden. Bij de bijenstal op De Ahof zijn ook bijenhotels geplaatst.

Biodiversiteit
Alle bijen, ook de honderden solitair levende soorten, maken moeilijke tijden door. Onder andere door een gebrek aan bloemen lopen de aantallen van deze belangrijke bestuivers terug. De gemeente ondersteunt jaarlijks het inzaaien van de akkerranden door het verstrekken van een subsidie via het Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan dat door het SAAP (Samenwerkend Actief Aaltens Platteland) wordt samengesteld. Ook zaait de gemeente zelf actief bloemenranden in en draagt daardoor bij aan de biodiversiteit in de gemeente.

Volop informatie
Het bezoek aan de bijenstal is gratis. Er is allerlei informatie beschikbaar over bijen en over hoe u uw eigen tuin of balkon bijvriendelijk kunt inrichten. Daarmee willen de imkers benadrukken dat de bij een belangrijke plaats inneemt in de biodiversiteit.
Laat u inspireren door de aanwezige imkers. En wanneer u enthousiast bent en overweegt een cursus te volgen, om zelf te gaan imkeren, kunt u hierover ook de nodige informatie ontvangen.

Studieclub
NBV afdeling Aalten telt momenteel veertig leden. De laatste jaren hebben zich ook jongere imkers aangemeld bij de vereniging. In 2018 is afdeling Aalten van start gegaan met een aantal studieclubs. Na het succes van die eerste jaren is er ook dit jaar weer een vervolg aan gegeven. In kleine groepjes komen de imkers bij elkaar. Bij voorkeur die imkers die nog niet zolang imkeren met een of meer imkers die al vele jaren ervaring hebben in het houden van bijen. Tijdens deze avonden wordt er gezamenlijk in een kast gekeken en wordt besproken wat er te zien is, wat de ontwikkelingen zijn. Op deze manier wordt er veel van elkaar geleerd.

Kinderboerderij
Naast dat de bijenstal is zondag ook de kinderboerderij geopend en kan een bezoekje gecombineerd worden.

Bijen zijn een belangrijke schakel in de voedselketen. Foto Jacueline Ruessink - Haarts Fotocollectief

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit