De Grote Bladeren Linde wordt geplant op Landgoed Groot Deunk. Foto: Carla Nijhof
De Grote Bladeren Linde wordt geplant op Landgoed Groot Deunk. Foto: Carla Nijhof

Landgoed Groot Deunk geopend

Natuur

BARLO - Op vrijdag 24 juni is landgoed Groot Deunk officieel geopend. Wethouder Ted Kok en Martijn Nijboer, toezichthouder Wet Natuurbescherming bij de provincie Gelderland, planten samen een boom, een Tilia heterophylla ‘Prestige’, de Grote Bladeren Linde. Dit symboliseert de samenwerking tussen Gemeente Aalten en de Provincie Gelderland. Herman Simmelink van de Akkerrandenwerkgroep: “Zij hebben de financiële middelen beschikbaar gesteld zodat wij mooie natuur konden aanleggen, dit is gebeurd met burenhulp en vele vrijwilligers.”

Het programma begint ‘s morgens om 11.00 uur. Frans ter Bogt van project Samen voor de Patrijs: “We hebben we de gedeputeerde van de provincie, Peter Drenth ontvangen en hem samen met Ted  Kok, wethouder, en Annette van Straten van de gemeente Aalten, uitgelegd hoe we de financiële ondersteuning tot nu toe hebben besteed.” 

Na de lunch is er de officiële opening door een Grote Bladeren Lindeboom te planten op het landgoed Groot Deunk door wethouder Ter Kok en Martin Nijboer van de provincie. René van Eijden, aanspreekpunt agrarisch natuurbeheer landschap en landgoederen van de provincie Gelderland, is hier ook bij aanwezig. Ter Bogt: “Hij heeft bij de start van het project de motor op gang gebracht.” Bij de officiële opening zijn ook sponsoren, buren en een groot aantal vrijwilligers aanwezig. Na de officiële opening wordt het glas geheven op dit succesvolle en unieke project. 

Landgoed Groot Deunk ligt in het Achterhoekse coulisselandschap met het kenmerkende halfopen karakter, gevormd door lanen, houtwallen en bosjes. Het ligt als het ware in een inham van het Oost-Nederlandsplateau, waardoor de hoogteverschillen tussen de hoge essen en de lage broekgronden van ruim tien meter goed zichtbaar zijn. Uniek is dat het kwelwater van de essen in het gebied aan de oppervlakte komt. Het gebied wordt omringd door agrarische bedrijven. Deze bedrijven denken graag mee en waar kan is een handje meegeholpen. 

Aan de noordzijde is een bosje gerealiseerd. Voor de aanplant zijn autochtone, inheemse soorten gebruikt, waarbij de beplanting direct op eindafstand en in grotere maten is aangeplant. Hierdoor kunnen de bomen en heesters zich op natuurlijke wijze ontwikkelen. De bestaande groep van eiken en het aanwezige transformatorhuisje zijn hierin geïntegreerd. 

In het oostelijk hoogstgelegen deel zijn drie kleinschalige biologische akkers ingericht, met daartussen beetlebanks. In de akkers worden oude graansoorten zoals rogge, spelt en boekweit verbouwd. En gewassen ten behoeve van de zaadwinning voor de bloemrijke akkerranden en vlinderbloemige gewassen zoals luzerne, klaversoorten en peulvruchten. De beetlebanks zijn stroken met overstaande kruiden die verschillende soorten kevers en insecten aantrekken. 

De akkers worden omzoomd door een zes meter brede strook bloemrijke akkerranden. De grote bomen aan de randen van het terrein zijn gehandhaafd en ertussen is een hakhoutsingel met zomereiken van circa zes meter breed aangelegd. In het gebied zijn verschillende soorten vleermuizen aanwezig. Een van de voormalige gebouwen is behouden om voor vleermuizen en huismussen een vorstvrij onderkomen te realiseren. Het gebouwtje is ingericht voor educatieve doeleinden en wordt ook gebruikt als vertrekpunt van excursies. Er is een wandelroute van vijf kilometer uitgezet op en rondom het Landgoed Groot Deunk, een fietsroute van achttien kilometer is tot stand gekomen samen met het project Samen voor de Patrijs en mensen kunnen de autoroute van tien kilometer volgen in het gebied rondom Groot Deunk.

In het centrale deel van het Landgoed Groot Deunk is een gebouw behouden voor de Barlose gemeenschap. Het gebouw is door vrijwilligers getransformeerd tot een aantrekkelijke ontmoetingsruimte. Het gebouw en de omliggende gronden van circa één hectare is in eigendom van de Christelijke Oranjevereniging. Zij organiseren een aantal keer per jaar in en om het gebouw evenementen en activiteiten. 


www.GrootDeunk.nl

Frans ter Bogt (midden) geeft uitleg over de akkerranden op Landgoed Groot Deunk. Foto: Carla Nijhof
Vrijwilligers en gasten in gebouw Groot Deunk. Foto: Carla Nijhof

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit