Bloeiende akkerrand. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Bloeiende akkerrand. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Meer inheemse soorten in akkerranden

Natuur

Informatieavond met lezing bijenspecialist

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Ook in 2022 zullen overal in de gemeente Aalten bloeiende akkerranden te zien zijn. Dankzij subsidie van de gemeente is er opnieuw budget voor de werkgroep Akkerranden om zaadmengsels aan te kopen en ter beschikking te stellen. De bloemrijke akkerranden verfraaien niet alleen voor fietser en wandelaar het landschap, ze dragen er aan bij dat meer bloeiende planten beschikbaar zijn voor insecten. De jaarlijkse aftrap wordt gegeven met een voorlichtingsavond op woensdag 23 maart om 19.30 uur in het Dorpshuus in IJzerlo.

Mensen interesseren om akkerrand in te zaaien
Voldoende bloeiende planten zijn niet alleen belangrijk voor de bijen, die door imkers worden gehouden, maar ook voor wilde bijen. Op de informatieavond geeft Pieter van Breugel een presentatie over die wilde bijen en biodiversiteit. Hij houdt zich al jaren bezig met het bestuderen van solitaire bijen en is een expert op het gebied van insectenhotels. Deze bieden onder andere nestgelegenheid voor de wilde bijen. De avond is bedoeld voor iedereen die in het onderwerp is geïnteresseerd. “Wij hopen op deze avond ook nieuwe mensen te interesseren om een akkerrand met wilde bloemen in te zaaien”, zegt Inge Teunissen van de werkgroep Akkerranden. Tot een bepaald maximum oppervlakte zorgt de werkgroep gratis voor de zaden.

Inzetten op meerjarige zadenmengsels
Hoewel de akkerranden overwegend als een verfraaiing van het landschap en nuttig voor het vergroten van de biodiversiteit worden gezien, is er soms kritiek. In de gebruikte zadenmengsels zitten niet altijd inheemse planten en zelfs tuinplanten. Die kunnen zelfs een nadelige invloed hebben. “Als werkgroep proberen we ons steeds verder te ontwikkelen”, zegt Teunissen. “We zijn ons meer gaan verdiepen in meerjarige mengsels.” Gerrit Rougoor, al vele jaren een van de gezichten van het akkerrandenproject en Teunissen hebben daarvoor cursussen gevolgd, zoals bij de Cruydthoek. “Daar zijn ze vooral bezig met inheemse meerjarige mengsels.” Het voordeel van deze mengsels is dat in de winter en in het vroege voorjaar er nog uitgebloeide bloemen en stengels zijn blijven staan, die dienen als schuil- en nestgelegenheid voor insecten en andere dieren. “Waar ook nog het nodige te winnen valt is dat niet gewenste wilde bloemen, vaak onkruiden genoemd, specifieke insecten trekken en juist daarom erg waardevol zijn voor de diversiteit.” Het bestrijden van deze kruiden en bloemen zorgt er voor dat wilde bijensoorten verdwijnen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit