Sursum Corda. Foto: PR
Sursum Corda. Foto: PR MARINKE FOTOGRAFIE

Christelijk gemengd koor Sursum Corda bestaat 75 jaar

Muziek

LINTELO – In de Oude Helenakerk in Aalten wordt op 29 mei het albasten, 75 jarig, jubileum van het christelijk gemengd koor Sursum Corda gevierd met een dankdienst. “Het allereerste lied, ‘Daar ruist langs de wolken’, wat het koor na de oprichting in 1946 heeft ingestudeerd gaan we dan ook zingen. We zijn al aan het repeteren”, vertelt vice voorzitter Jannie Hofs. 

Door Karin Stronks

Sursum Corda telt momenteel een kleine dertig leden. “Gelukkig zijn de stemmen nog goed verdeeld. Als dat in balans is kunnen we nog door”, legt voorzitter Jan Kremer uit. In hoogtijdagen zongen er 76 zangers en zangeressen bij het koor. Het aantal neemt geleidelijk af. Evert ter Horst: “We worden ook allemaal een dagje ouder en er is helaas geen aanwas van jonge leden. Maar we zingen nog altijd en hebben het fijn samen. Tegenwoordig staan we onder leiding van Joke Franken, zij is onze eerste vrouwelijke dirigent.” 

Een gelegenheidskoor zingt in 1946 bij het 75 jarig bestaan van de jongelingsvereniging Lintelo. Schoolhoofd R.J. van Lente vindt dat er een koor moet komen. Op 26 januari 1946 is het christelijk gemengd koor Sursum Corda, wat ‘de harten naar boven om Gods naam te loven’ betekent, opgericht. 

Op de eerste avond zijn er 24 leden. Secretaris Annie Vreman: “Het inleggeld bedroeg 1 gulden, later werd dat 0,50 cent. Het eerste bestuur bestond uit drie mensen, de heer D. Bussink, voorzitter, mejuffrouw H. Meinen secretaris en penningmeester H. Westerveld. Het eerste lied dat is ingestudeerd is ‘daar ruist langs de wolken’.” Het koor repeteert in een zondagsschoolgebouwtje aan de Schooldijk. “Bi-j Kip in de wei”, glimlacht Ter Horst. Jan: “In het begin namen de vrouwen hun breiwerkje mee om tussen de repetities door nog een stukje te breien…” 

Als in 1950 gebouw Wilhelmina wordt geopend kan Sursum Corda daar terecht voor de oefenavonden. Er worden herinneringen opgehaald door Evert, Jannie, Jan en Annie. Jannie: “Ons koor heeft een half jaar na de oprichting in Varsseveld opgetreden. We kregen nog een compliment van de jury!” Evert (55 jaar lid): “We hebben jaren geleden Henk Jansen, hij was 70 jaar lid van Sursum Corda, nog opgezocht in het sanatorium.” 

Jan: “Dirigent Hartemink heeft een groot stempel op het koor gedrukt. Hij heeft ons 27 jaar begeleid.” Annie: “We hebben een keer een opname gedaan met ‘U zij de glorie’.” Sursum Corda heeft gezongen op veel concoursen en zangavonden maar ook voor senioren in woonzorgcentra en zelfs in ziekenhuizen.” 

Met muziekvereniging Advendo werd jaarlijks samengewerkt aan een kerstviering. Evert: “In 1986 hebben we op een concours in Varsseveld het hoogst aantal punten van de dag gehaald. We zongen in de Ereafdeling.” Lief en leed delen de koorleden met elkaar. Er wordt voor leden gezongen bij huwelijken maar ook bij begrafenissen. “Het koor is een warme groep, dat heb ik aan den lijve ondervonden. Heel belangrijk is dat”, vertelt Jannie. Er wordt jarenlang oud papier opgehaald om de kas te spekken. Annie glimlacht: “Met dirigent Johan Nibbelink zijn we onder andere op de ‘Schotse toer’ gegaan. We hebben Highland songs ingestudeerd en, je gelooft het niet, maar onze mannen eindigden gekleed in kilt!” “Lekker fris was dat”, zegt Evert met een grijns. 

De officiële kleding is momenteel zwart met een rode accessoire. Jan weet nog goed: “Als er nieuwe kleren moesten komen gaf dat heel wat discussies. Nu dragen we zwarte kleding naar keuze. Vrouwen met een rode corsage, de mannen dragen een rode strik.” 

De dankdienst voor het 75 jarig jubileum is op zondag 29 mei vanaf 9.30 uur in de Oude Helenakerk in Aalten. “Oud leden en donateurs zijn hier van harte welkom om dit met ons te vieren”, zegt Jannie. Er worden acht liederen gezongen door Sursum Corda, waaronder het allereerste ingestudeerde ‘Daar ruist langs de wolken’. 

Hoe ziet de toekomst er uit? Jan: “Zolang de stemmen in balans zijn en we kunnen allemaal nog blijven we doorgaan.” Wat is er nou zo leuk aan zingen? Annie: “Het is gezond!” Evert: “Mooi om af en toe een uitdaging te hebben. Als dat dan lukt is het fijn!” “Samen zingen en er voor elkaar zijn”, zegt Jannie. Jan: “Een doel hebben om naartoe te werken. En met elkaar iets doen, we kijken naar elkaar om.” 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit