Ontspanningsmiddag in De Pol. Foto: PR
Ontspanningsmiddag in De Pol. Foto: PR

Ontspanningsmiddag nieuw leven ingeblazen

Maatschappij

AALTEN - Donderdagmiddag 15 februari vond in activiteitencentrum De Pol in Aalten weer een ‘ontspanningsmiddag’ plaats. Deze middag werd in het verleden onder auspiciën van het Rode Kruis georganiseerd. De vrij toegankelijke middagen waren bij de 65’ers in de gemeente altijd zeer in trek en werden derhalve goed bezocht. Nadat het landelijke Rode Kruis had aangegeven zich niet meer in te willen zetten voor deze middagen, vielen deze gezellige middagen ineens weg. Na overleg met de collega’s van de Coöperatie Thuiszorg Aalten werd door Ageeth Hijink contact gezocht met Figulus Welzijn om te kijken naar de mogelijkheden om weer te starten met deze middagen. Ook de nieuwe uitbaters van de Pol waren enthousiast. Nu na enkele jaren is de eerste try-out middag een feit.

Samen met Hülya Cinar van Figulus werd er een datum gekozen en kon er actie ondernomen worden om een seniorenmiddag te organiseren. Puur om te kijken of er weer aanloop zou zijn. Die aanloop was er zeker. De serrezaal van De Pol, waar koffie en cake klaar stond, was met ruim 100 senioren zeer goed gevuld. Na een welkomstwoord van Ageeth namens de Coöperatie en Eric Wichgers namens Figulus Welzijn konden de aanwezigen genieten van de vocale kunsten van zanger Denys. 

Uiteraard was er ook gelegenheid om met elkaar een praatje te maken en oude bekenden te ontmoeten. In de pauze werd door de medewerkers nogmaals koffie geschonken. Tevens was er EHBO aanwezig.

In de hal stond een ideeën box waarin de aanwezigen na afloop hun ideeën en voorkeuren konden deponeren. Dit werd gretig gedaan en er zal worden bekeken in hoeverre hier gehoor aan gegeven kan worden. Kortom de middag was een groot succes en zeker na evaluatie, voor herhaling vatbaar. De 65-plussers in onze gemeente kunnen hopelijk in de toekomst weer terecht bij activiteitencentrum De Pol voor hun periodieke gezellige middag. De Coöperatie en Figulus Welzijn hebben met vele van hun medewerkers een mooie basis gelegd.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant