Het jubilerende echtpaar. Foto: Marcel te Brake
Het jubilerende echtpaar. Foto: Marcel te Brake

Echtpaar Aversteeg uit Aalten 65 jaar getrouwd

Maatschappij

AALTEN - Karel en Rikie Aversteeg trouwden in 1958 in Zutphen, alwaar zij woonde. Op 14 mei vierden ze dat met een klein feestje met hun familie bij de Brusse in De Heurne.

Locoburgemeester Hans te Lindert feliciteerde hen namens de gemeente met hun briljanten huwelijk. De heer Aversteeg is een welbekende Aaltenaar. Jaren werkte hij bij smederij van Lochem in de Landstraat. Mevrouw Aversteeg was voor haar huwelijk werkzaam in het laboratorium van het ziekenhuis in Zutphen.

Ze leerden ze elkaar kennen via een nicht van mevrouw Aversteeg. Op het moment van een van de eerste afspraakjes, zat ze klaar voor haar reis naar Aalten op het station in Zutphen, toen ze hoorde dat hij werd opgeroepen als soldaat in verband met de watersnoodramp in 1953.

Na hun huwelijk woonden ze eerst in het pand tegenover de plek, waar nu café Leuven zit. Dit in verband met de woningnood in die tijd. In 1962 verhuisden ze naar de Berkenhovestraat.

Tegenwoordig houdt de heer Aversteeg zich vooral bezig met de geschiedenis van de boerderijen in Aalten. Iets waar hij veel tijd aan besteed en veel plezier aan beleefd.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit