Willem Veldkamp (links) en Antoon Jetten aan het werk bij de pastoorsgraven. Foto: Jos Wessels

Willem Veldkamp (links) en Antoon Jetten aan het werk bij de pastoorsgraven. Foto: Jos Wessels

Vrijwilligers knappen oude begraafplaatsen in Bredevoort en Aalten op

Maatschappij

AALTEN/BREDEVOORT - Vrijdag 10 en zaterdag 11 maart zijn de nationale NLdoet-dagen. Een initiatief van het Oranjefonds. Dit jaar gaan vrijwilligers oude begraafplaatsen opknappen. Die zijn merendeels bijna 200 jaar oud en hebben een rijke historie. De grafzerken zijn vaak vervallen en zitten onder het groen. Maar als zij tevoorschijn komen, vertellen zij mooie verhalen.

Door Jos Wessels

In Bredevoort gaan vrijwilligers aan de slag op maar liefst drie kerkhoven. Op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur werkt de onderhoudsploeg van Katholiek Kontakt op het r.k. kerkhof aan de Bolwerk (zie foto).
Vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur werken vrijwilligers op het Joods Kerkhof aan de Prins Mauritsstraat (organisatie Bredevoorts Belang).
Op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur werkt men op de Algemene Begraafplaats Prins Mauritsstraat (organisatie eveneens Bredevoorts Belang).
In Aalten zijn vrijwilligers actief op het oude r.k. kerkhof aan de Piet Heinstraat (organisatie r.k. geloofsgemeenschap).

Rijke historie
In 1827 bepaalde koning Willem I dat de doden buiten de bebouwde kom begraven moesten worden om hygiënische redenen. De katholieken startten omstreeks 1862 eigen kerkhoven. Door dorpsuitbreiding zijn die oude kerkhoven merendeels weer opgenomen in de bebouwde kom. Daarin vormen zij nu groene oases met een rijk vogelleven.
Het verval heeft zijn eigen bekoring. Voor de meeste mensen zijn de graven van ouders, voorouders en familieleden het belangrijkst. Toch heeft het zin om ook eens te kijken naar andere graven van mensen die de geschiedenis van Bredevoort en Aalten mede vorm hebben gegeven. Zoals de graven van drie Bredevoortse pastoors op het r.k. kerhof.

Drie Bredevoortse pastoors
Onder het kruis, vóór de zogenaamde Calvarieberg, liggen drie pastoors begraven: Bernardus Mulder (1850-1903), Henricus Akkermans (1871-1919) en Gradus Pierik (1902-1958). Hun graven zijn onlangs gerestaureerd in opdracht van de gemeente Aalten.
Bijzonder zijn de porseleinen foto’s op de graven. Bernardus Mulder kocht van zijn persoonlijk bezit de oude burgemeesterswoning en richtte die in tot sanatorium, later bejaardentehuis Sint Bernardus. Zo zorgde hij ervoor dat dit prachtige huis en tuin (nu Boutique Hotel Heerlyckheid en Vestingpark) voor Bredevoort behouden bleef. Afgelopen tijden werden ook de paden op dit kerkhof verhard.

Aan de slag
Aanstaande vrijdag en zaterdag zijn vrijwilligers dus welkom op de kerkhoven. Let op de genoemde dagen en tijden. Materiaal is aanwezig evenals koffie en thee. Iedereen is van harte welkom.
Op het r.k. kerkhof aan de Bolwerkweg zijn Willem Veldkamp en Antoon Jetten alvast begonnen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit