Voorzitter Hans Breuker opent de middag. Foto: Jos Wessels
Voorzitter Hans Breuker opent de middag. Foto: Jos Wessels

Zonnebloem Aalten en Bredevoort samen verder

Maatschappij

AALTEN/BREDEVOORT - April 1971 werd de Zonnebloem afdeling Bredevoort opgericht. In juni 1971 kreeg ook Aalten een Zonnebloem afdeling. Beide verenigingen hebben afgelopen jaren hun 50-jarig bestaan gevierd. Maar vanaf 1 januari 2023 gaan zij samen verder als de Zonnebloem afdeling Aalten-Bredevoort.

Door Jos Wessels

De eerste bijeenkomst van de nieuwe afdeling is op 19 januari in partycentrum ’t Noorden. Ik spreek vooraf met voorzitter Hans Breuker (Aalten) en vicevoorzitter Thea Meinen (Bredevoort). De gasten en vrijwilligers druppelen binnen. Het oogt nog wat onwennig: ‘Bij wie zal ik gaan zitten want ik ken hier niet iedereen.’ Zo’n 60 bezoekers vinden een plaatsje. Om half 3 opent Hans Breuker de middag. Harmonicagroep Corle speelt oude deuntjes die men nog kent van de lagere school. Binnen de kortste keren zingt de zaal uit volle borst mee. Het personeel van ’t Noorden zorgt intussen voor een hapje en een drankje. Om 17.00 uur is er voor iedereen een puntzak patat. Daarmee komt een einde aan deze gezellige middag.

Wat doet de Zonnebloem?
De Zonnebloem zet zich in voor mensen met een lichamelijke beperking door ziekte, ouderdom of een handicap. Deze mensen worden gasten genoemd. De inzet wordt verricht door vrijwilligers. De nieuwe afdeling Aalten-Bredevoort telt ongeveer 140 gasten en 24 vrijwilligers. De vrijwilligers komen op huisbezoek in overleg met de gast. Ook organiseren zij middagen in de zaal of dagjes uit, bijvoorbeeld met een huifkar. De gasten krijgen een persoonlijke uitnodiging in de brievenbus. Er wordt een bijdrage gevraagd, afhankelijk van de kosten. Van de gasten wordt verwacht dat zij zelf voor vervoer zorgen. Bijvoorbeeld samen rijden of zich laten brengen en halen door een bekende.
De Zonnebloem kent ook een landelijke organisatie met een kleine duizend afdelingen. Zij is ook bekend van het rivier-cruiseschip De Zonnebloem dat jaarlijks een vakantie biedt aan bijna drieduizend gasten. Via www.zonnebloem.nl lees je hier meer over.

Sponsoring
Gelukkig is er in de samenleving veel sympathie voor dit mooie werk. Juist deze week komen in Aalten (postcodes 7121, 7122, 7123) collectanten aan de deur met de vraag om donateur te worden. De collectanten kunnen zich legitimeren.
Er zijn velen die nu al het Zonnebloemwerk steunen. In Bredevoort mocht de Zonnebloem giften ontvangen van de Protestantse Gemeente, Schutterij Wilhelmina, Rabo Club Support en van donateurs. Ook komt er geld binnen uit de kerkcollecte van Startzondag en uit lotenverkoop en individuele giften. De nieuwe afdeling roept ook in Aalten bedrijven, instellingen en burgers op om dit mooie werk te steunen. De Zonnebloem werkt ook graag samen met evenementen als Bredevoort Schittert en het Volksfeest. Op deze feesten zijn gasten van de Zonnebloem meer dan welkom.

Contact met de Zonnebloem
Contact met de nieuwe afdeling gaat via zonnebloemaaltenbredevoort@gmail.nl Daar kun je je ook aanmelden als vrijwilliger of als gast. Als gast krijg je eerst een introductiegesprek met een bestuurslid of een andere vrijwilliger.
De Zonnebloem is uitdrukkelijk ook op zoek is naar jongere gasten die door een lichamelijke beperking zijn getroffen.
Het nieuwe bestuur bestaat uit Hans Breuker voorzitter, Thea Meinen vicevoorzitter, Dirk Jentink penningmeester, Ineke Wensink secretaris en Lucie Bauhuis bestuurslid.

Dorus
De eestvolgende middag is in ’t Grachthuys in Bredevoort. Op 16 maart komt de clown Dorus, bekend van ‘Twee motten in een oude jas’. Gasten en vrijwilligers krijgen een papieren uitnodiging in de bus.

Nieuwjaarsborrel zonnebloem in  't Noorden. Foto: Jos Wessels

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit