Van links af Ria Kruisselbrink, Ina Hoitink en Meiny van Wijk. Niet op de foto: Riek Ruessink. Foto: Karin Stronks

Van links af Ria Kruisselbrink, Ina Hoitink en Meiny van Wijk. Niet op de foto: Riek Ruessink. Foto: Karin Stronks

Vrouwen van Nu verder als Vrouwenvereniging Aalten

Maatschappij

AALTEN – Vanaf dit jaar is Vrouwen van Nu niet meer aangesloten bij de landelijke overkoepelende vereniging. Het vierkoppige bestuur, de diverse commissies en leden gaan lokaal verder als Vrouwenvereniging Aalten. Voorzitter Ina Hoitink legt uit: “We maakten de laatste jaren vrijwel geen gebruik meer van het landelijke aanbod aan activiteiten. Terwijl we wel telkens een afdracht moeten doen. Daarom hebben we besloten om plaatselijk verder te gaan.”

Door Karin Stronks

Drie van de vier bestuursleden zitten aan tafel, mappen met notulen en een krantenknipsel liggen klaar, er is koffie met ontbijtkoek. “Hier zie je een artikel uit 1934 over de oprichting van de Vereeniging van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen. Er hebben zich direct 24 vrouwen aangemeld”, wijst bestuurslid Ria Kruisselbrink. Meiny van Wijk voegt toe: “Boerinnen kwamen vroeger bijna de deur niet uit. Hard werken op de boerderij en op het land, voor de huishouding en de kinderen zorgen was hun taak. De postbode en de melkboer brachten het nieuws. Blijkbaar was er bij deze vrouwen behoefte aan ontmoeting, gezelligheid.”
De vrouwenvereniging sluit zich aan bij de overkoepelende landelijke Plattelandsvrouwen. Elke maand wordt een bijeenkomst gehouden. Ria: “De vrouwen kwamen met elkaar in contact, er stonden leerzame onderwerpen op het programma. Zo leerden de vrouwen over moestuinen, handwerktechnieken en kamerplanten. Handgeschreven notulen uit 1937 tonen aan dat er een oliebollendag is gehouden op 19 november, er zijn toen 10.000 oliebollen gebakken door de vrouwen!” De landelijke Plattelandsvrouwen organiseren regelmatig uitstapjes, bijvoorbeeld excursies naar bedrijven.
In de jaren ‘90 is de naam van de vereniging veranderd in Vrouwen van Nu. “Het aantal vrouwen van ‘buitenaf’ is in die tijd gelijk aan het aantal vrouwen die in het dorp wonen.” Ina: “Daarom was de naam plattelandsvrouwen wat achterhaald.” Het programma gaat ook met de tijd mee. Er is ook gelegenheid voor ontspanning. Zo zijn binnen de vereniging een toneelclub en een lees-, reis-, fiets-, handwerk en een kerstcommissie in het leven geroepen die activiteiten verzorgen. “De toneelclub is er niet meer, maar we hebben daar veel leuke herinneringen aan”, glimlacht Ina.
Het besluit om uit de landelijke overkoepelende Vrouwen van Nu te stappen valt goed bij de commissies en de leden. “We deden vrijwel niet meer met landelijke activiteiten mee maar moesten wel een deel van de contributie afdragen. We zijn naar notariskantoor Rensen en Brinkman geweest, daar zijn de zaken afgehandeld en de notaris heeft ons goed op weg geholpen. We willen op dezelfde voet doorgaan en negen keer per jaar een leuke of informatieve avond organiseren. Ook de commissies blijven bestaan. Momenteel hebben we 76 leden, we hopen dat meer vrouwen zich bij ons aansluiten.”
Vrouwenvereniging Aalten begint met een schone lei, ook qua budget. Ria: “Het is daarom voor ons een uitdaging om leuke activiteiten te organiseren die niet al te prijzig zijn.” Op 24 januari wordt de jaarvergadering gehouden in gebouw Elim. De vergadering begint om 19.00 uur. Ria geeft aan: “Dat is dan ook de afsluiting van Vrouwen van Nu afdeling Aalten. Na de pauze komt Gerda Marsman vertellen over haar reizen.” Het ‘marsmannetjeopdefiets’ geeft een glimp van wat er mogelijk is als mensen hun hart gaan volgen en open staan voor uitdagingen en mogelijkheden die er wel degelijk zijn. Meiny: “Leden en belangstellenden zijn welkom bij Elim. We gaan verder met goede moed!”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit