Tonny Stoltenborg in zijn bananenfiets. Foto: Eigen foto

Tonny Stoltenborg in zijn bananenfiets. Foto: Eigen foto

Fietsen voor een voedselbos

Maatschappij

AALTEN – Een fietstocht van zo’n 1000 kilometer heeft Aaltenaar Tonny Stoltenborg (69) volbracht. Hij onderneemt de tocht naar Grenoble, nadat in september 2021 in Finland de Greens Leaf Award is uitgereikt aan de gemeente Winterswijk. Het vervoermiddel van Tonny is opvallend, het is een knaloranje bananenfiets, een ligfiets. “We zijn bezig met een crowdfunding voor het realiseren van een voedselbos, om daar aandacht voor de vragen en geld in te zamelen ben ik op de fiets naar Grenoble gegaan!” 

Door Karin Stronks

Tonny is lid van de energietafel van de gemeente Winterswijk, hij gaat samen met een delegatie van de genomineerde gemeente Winterswijk naar Finland voor de presentaties van de genomineerde partijen. “Omdat ik vliegen al lang heb afgeschaft en wij ook 27 jaar geen auto meer hebben ben ik met de trein en per schip naar Finland gegaan. Wij wilden graag mijn ligfiets, de bananenfiets, in de presentatie opnemen. We hebben een identieke fiets kunnen lenen in Lahti, Finland, deze is met een gehuurd busje naar de locatie gebracht.” 

De gemeente Winterswijk wint de Greens Leaf Award, een bedrag van twee ton is met de prijs gemoeid. Het vervolgevenement is in oktober 2022 in Grenoble. Tonny besluit om per bananenfiets de tocht te gaan maken, om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor de crowdfundingactie voor een aan te leggen voedselbos. Zijn collega’s van de gemeente gaan per trein naar Grenoble. Tonny: “De bananenfiets weegt alleen al 35 kilo, samen met twintig kilo uitrusting inclusief tent en extra kleding, komen we inclusief mijzelf aan ruim honderd kilo wat ik mee moet trappen…” 

De eerste etappes krijgt Tonny gezelschap. Hij fietst dan samen met een oud-gedeputeerde van de provincie Gelderland, met een medewerkster van Eco Plaza en met een hobbyist uit Lievelde. En dan gaat de tocht solo door. Omdat Tonny en zijn bananenfiets nogal opvallen krijgt de Aaltenaar onderweg veel respons. “Op straat ontstonden gesprekken met schoolkinderen, met passanten. We spraken over duurzaamheid. Veel mensen vroegen waar de accu van mijn fiets zat. Ik zei dan ‘De fiets loopt puur op spierkracht’ De reacties waren unaniem enthousiast!”

Overnachten doet Tonny in zijn tent, een paar keer slaapt en ontbijt hij in een Bed & Breakfast. Zijn route voert door de binnenlanden, onder andere langs de Vennbahn, een 120 kilometer lange route die door drie landen loopt langs een verlaten spoorbaan. “De 1000 kilometer blijken er uiteindelijk 1300 te zijn. Op één stuk was het zo steil dat ik af moest stappen en de fiets moest duwen. Dat kan, ja, het is een driewieler. Twee wielen voor, één achter.” Tonny is totaal 21 dagen onderweg, hij fietst tussen de 50 en 70 kilometer per dag. “Er was één uitschieter van 142 kilometer op één dag bij. Daarnaast heb ik een paar rustdagen ingelast. Ben vijf landen doorkruist, Nederland, Duitsland, België, Luxemburg en Frankrijk.”

Het doel van de fietstocht naar Grenoble, 1 euro per meter op te halen, is helaas niet gelukt. De stichting voedselbossen Achterhoek heeft een missie, een ambitie, om op plusminus 10 hectare grond een voedselbos te realiseren. “We hebben ongeveer één miljoen euro nodig. Voor de aankoop van de grond en het aanplanten van het bos. Dat is veel inderdaad. Maar als van de 17 miljoen Nederlanders er één miljoen één euro doneren ben je er al…” 

Voor het voedselbos heeft de stichting een gebied op het oog op de Haart. “Het is een stuk grond van ongeveer zes hectare, het is al enige tijd te koop. Het is een akker, een es vlakte, met archeologische waarde. Dat houdt in dat je niet dieper dan 40 centimeter mag graven. Voor ons als stichting is dat geen probleem. Ook al zouden we bomen planten die diep wortel schieten, als de boom om gaat laten we de stronk staan.” 

Donaties voor het realiseren van een voedselbos zijn hartelijk welkom. Dat kan via de website www.voedselbossen-achterhoek.nl. 

Camping Ain, slaapplaats voor Tonny Stoltenborg. Foto: Eigen foto

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit