Logo: PR

Logo: PR

Nieuwe tarieven voor waterschapsbelasting 2023

Maatschappij

REGIO - De waterschapsbelasting gaat in 2023 voor iedereen omhoog. Dit is nodig om te kunnen blijven zorgen voor sterke dijken, schoon water en het aanpassen aan klimaatextremen zoals wateroverlast en droogte. Bovendien heeft Waterschap Rijn en IJssel, net als iedereen, te maken met de hogere energie- en grondstofprijzen. Het bestuur kiest ervoor om deze hogere kosten niet helemaal te verrekenen in de tarieven, juist om de tarieven voor de inwoners, bedrijven en anderen niet nog meer te laten stijgen in deze onzekere, dure tijden. 

Deze nieuwe tarieven gelden voor inwoners, bedrijven, agrariërs, gemeenten, bos- en natuureigenaren in het werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel. Het gaat om een stijging tussen de 5% en 7%. Het precieze tarief hangt af van onder andere de grootte en waarde van het huis(houden), bedrijf, bos- of natuurgebied. Zo betaalt een alleenstaande huurder 63 eurocent per maand extra en een meerpersoonshuishouden in een koophuis (met WOZ van € 300.000) betaalt € 1,74 per maand extra. Waterschap Rijn en IJssel heeft nog steeds een van de lagere tarieven in Nederland. 

Onzekere tijden
De tijd waarin het waterschap deze tarieven moet bepalen is erg onzeker. Net als iedereen heeft het waterschap te maken met hogere grondstof- en energieprijzen. Ook de levertijden van grondstoffen en materieel zijn onzeker en het is lastiger om aan goed personeel te komen. Dit alles heeft invloed op de financiën van het waterschap. Klimaat Ook de werkzaamheden van het waterschap om de weersextremen op te vangen, zijn meer geworden. Waterschappers ervaren deze dagelijks in hun werk. Zo werd de regio in de afgelopen vijf jaar getroffen door vier extreem droge zomers en één zomer met juist extreem hoog water en wateroverlast. Het waterschap stelt daarom hoge prioriteit aan het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Denk bijvoorbeeld aan het verstevigen van de dijken en het aanpassen van het watersysteem zodat deze bestand is tegen droogte én wateroverlast. Ook wil het waterschap in 2025 energieneutraal zijn met een duurzame energiemix van zon, wind en biogas.

Bij alle waterschappen in Nederland stijgen de tarieven volgend jaar (zie ook bericht Unie van Waterschappen). Landelijk betaalt een gezin met koophuis gemiddeld 30 euro méér per jaar en een alleenstaande huurder 12 euro meer. Inwoners van Waterschap Rijn en IJssel betalen minder dan dit landelijk gemiddelde, de stijging bij dit waterschap is namelijk 20,92 euro (gezin met koophuis) en 7,52 euro(alleenstaande huurder) per jaar.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit