MS collecte. Foto: Archief
MS collecte. Foto: Archief

Mooie opbrengst MS collecte

Maatschappij

Mooie opbrengst
MS collecte

AALTEN - In de week van 27 juni tot 2 juli hebben de collectanten van het MS fonds weer hun beste beentje voor gezet. In Aalten is door de vrijwilligers 3686,72 euro opgehaald. Een mooie opbrengst. Er is op  verschillende manieren gecollecteerd met de collectebus en digitaal. De collecte van het MS fonds heeft het mooie bedrag van 3686,72 euro opgebracht. Het MS fonds dankt de collectanten voor de inzet en betrokkenheid bij dit mooie doel. En de gulle gevers voor hun bijdrage. Het MS fonds is op zoek naar nieuwe collectanten, mensen die willen helpen kunnen contact opnemen via e-mail; tinyluiten51@gmail.com

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit