Derk Boswijk (tweede van links) in gesprek. Foto: Frank Vinkenvleugel
Derk Boswijk (tweede van links) in gesprek. Foto: Frank Vinkenvleugel

Aalten in gesprek met Tweede Kamerlid Derk Boswijk

Landbouw

AALTEN - De geluiden vanuit Den Haag zijn helder. In de toekomst moet energie groener worden, moet er minder stikstof vrijkomen en moeten er veel meer huizen bijgebouwd worden. Deze veranderingen in de maatschappij roepen vragen op en zo ook bij boeren. Daarom reist CDA-Tweede Kamerlid Derk Boswijk het hele land af om in gesprek te gaan met boeren. Op vrijdag 28 januari bezocht hij veehouderij Koskamp in Aalten. Vervolgens ging hij in gesprek met lokale politici en geïnteresseerden.  

Door Eva Schipper

De politiek zit soms vervelend in elkaar, vertelt Boswijk. Hij neemt ons mee in een voorbeeld. Het CDA pleit namelijk voor een eerlijkere meting van stikstofuitstoot. De uitstoot moet volgens het CDA niet alleen bij boeren gemeten worden, maar ook in andere sectoren zoals bij supermarkten en vliegvelden. Onlangs is in de Tweede Kamer een motie ingediend voor deze eerlijkere meting. Toch stemt het CDA daar niet mee in, maar waarom maakt het CDA deze keuze? “Samen met alle politici in de Tweede Kamer hebben we afgesproken niet meer voor onnodige zaken een motie in te dienen. Vorig jaar waren er namelijk 4500 moties ingediend.” Hij legt uit dat iedere motie zorgvuldig moet worden uitgewerkt. “Wij hebben als partij erop geramd dat het eerlijker meten in het coalitieakkoord zou komen en dat is ons gelukt. We hebben dus niet ook nog de motie ingediend, omdat we die afspraak met de Kamerleden hadden gemaakt.”

Doordat de partij zich aan de afspraken houdt, wordt het CDA wel raar aangekeken door mensen, vindt hij. Voor een buitenstaander kan het lijken alsof het hypocriet is. “Helaas lees je dat dan ook terug in krantenkoppen, eigenlijk echt heel vervelend.“ Daarnaast lees je in de krant en zie je op televisie volgens Boswijk vaak alleen de extreme dingen. “Het framen van de media, daar ben ik tegenaan aan het boksen.” Hij heeft daarbij een duidelijke boodschap: “Mensen thuis en boeren, wees alsjeblieft kritisch op wat je voorgeschoteld krijgt.” Boswijk vertelt over een situatie die zich voordeed met een televisieprogramma. In een talkshow zou hij in gesprek gaan met een boer. Boswijk kent ontzettend veel boeren, omdat hij zo vaak op pad gaat in het land. “Toen ze hoorden dat wij elkaar al kenden en dat we van tevoren gepraat hadden, werd het item uit het programma gehaald.” Het gesprek zou volgens de talkshow te weinig spanning opleveren. 

Als reactie op de halvering van de veestapel kwam de volgende vraag van een burger aan bod: “De agrarische sector is belangrijk voor de voedselvoorziening, maar ook voor werkgelegenheid, leefbaarheid en onderhoud van onze plattelandsgemeente, ben je je daar bewust van?” Boswijk: “De agrarische sector is er niet alleen voor de voedselproductie en dat is exact de reden waarom we in dit gebied moeten kijken naar de toegevoegde waarde.” Hij legt uit dat hij niet kan beloven dat er geen boer onteigend gaat worden in de toekomst. “Aan de andere kant ben ik het niet eens met de stelling dat we het oude moeten houden. Er moeten namelijk ook opvolgers komen voor de boerenbedrijven. Bovendien is naast stikstofreductie de economie ook erg belangrijk.” Volgers Boswijk moeten er ook naar andere opties gekeken worden, zoals een natuurcontact, waarbij de boer een vast inkomen krijgt om het stuk land te onderhouden. Hierdoor heeft de boer financieel minder risico. Volgens Boswijk brengt dit nog een voordeel met zich mee: “Ik ben ervan overtuigd dat de natuur lokaal onderhouden moet worden, omdat de mensen lokaal veel beter weten hoe ze met het gebied om moeten gaan.”

Ook is er gesproken over de Green Deal. In dit plan staat onder andere beschreven dat in 2030 minstens vijfentwintig procent van de landbouw biologisch moet worden bedreven. Volgens Boswijk moet deze omschakeling vanuit de boer zelf komen. Daarnaast pleit Boswijk om eerst te kijken naar de afzet van de consument. “Als burgers zeggen we vaak: het moet duurzamer, dit heeft namelijk een hoog knuffelgehalte. Maar in de praktijk kiest de consument toch voor het goedkoopste vlees en de goedkoopste boter.” Daarom is Boswijk van mening dat er eerst bewustwording bij de consument moet komen voordat er omgeschakeld kan worden. 

En dan de woningmarkt, hoe wordt het woningtekort opgelost? “De woningbouw is fout gegaan toen het ministerie van landbouw en van woningbouw weggegaan zijn. Men dacht dat de markt alles wel zou oplossen, maar de overheid moet hier echt een grotere rol in spelen.” Volgens Boswijk is de oplossing dat dorpen minder strenge regels moeten krijgen en dat projectontwikkelaars minder vrijheid hebben. “Ook moeten fiscale prikkels weggenomen worden. Bijvoorbeeld twee oude weduwen die samen willen wonen, worden nu fiscaal gekort.” Daardoor is de drempel om samen te wonen groter. “Daarnaast moet er veel binnenstedelijk opgelost worden. Dertig procent moet buiten de randstad gebouwd worden, want de steden moeten ook natuur blijven houden.”

“Ik strijd er keihard voor dat er niet vanuit een ivoren toren wordt bepaald wat er gebeurt in een gebied.” Het gesprek moet volgens Boswijk lokaal plaatsvinden en dat is de reden dat hij bijeenkomsten als deze zo belangrijk vindt. In de toekomst moet er volgens hem gebiedsgericht besloten worden wat er met een stuk grond gedaan wordt.

Foto: Frank Vinkenvleugel
Foto: Frank Vinkenvleugel
Foto: Frank Vinkenvleugel
Foto: Frank Vinkenvleugel
Foto: Frank Vinkenvleugel
Foto: Frank Vinkenvleugel
Foto: Frank Vinkenvleugel

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit