Float, werk van JerryVeldhuizen. Foto: PR
Float, werk van JerryVeldhuizen. Foto: PR

Expositie Vlindereffect in Koppelkerk

Cultuur

BREDEVOORT - Natuurkracht, de nietigheid van de mens, verval, samenhang en patronen. Grote thema’s die zowel angst kunnen oproepen als ook een grote schoonheid in zich dragen. In het werk van Jerry Veldhuizen en Dirk Zegel komen deze thema’s op zeer uiteenlopende wijzen aan bod. Zij exposeren tot en met 4 februari in de Koppelkerk in Bredevoort.

Wat Dirk Zegel en Jerry Veldhuizen verbindt is een fascinatie voor patronen, in de werkelijkheid, in de natuur, en het daaruitvolgende besef van samenhang. Beiden houden zich bezig met thema’s als natuurkracht, de nietigheid van de mens en verval.
Dirk hanteert een bijna wetenschappelijke benadering aangaande zijn werk. De objecten ontstaan vanuit een vooropgezet plan dat hij vervolgens uitvoert. Jerry legt verbanden intuïtief; binnen het proces veranderen zijn inzichten voortdurend. De serene geometrische objecten van Dirk contrasteren scherp met de kleurrijke organische schilderijen van Jerry – maar de conclusies zijn verrassend overeenkomstig.
Jerry Veldhuizen schildert landschappelijke voorstellingen, vooral grote doeken in olieverf. In zijn werk doemen klassieke thema’s op: de nietigheid van de mens ten opzichte van de natuur, reiskoorts, een romantisch soort escapisme. Op de achtergrond sluimeren actuele thema’s als solidariteitskwesties en klimaatproblematiek. Het schilderen is een reflectie op deze conflicterende indrukken van schoonheid en verontrusting. Uiteindelijk ontstaan kleurrijke en ritmische doeken die soms verhalen over ontdekkingsreizen, voettochten en andersoortige avonturen. Uit alle doeken spreekt een nostalgie naar de magie van het ontdekken, de oprechte verwondering en de naïeve verbazing.
Dirk Zegel is allereerst wetenschapper: hij studeerde onder andere chemie, genetica, astrofysica en wiskunde. In de loop van de tijd is het maken van kunst steeds meer ruimte in gaan nemen in zijn leven.
Kenmerkend voor zijn denk- en werkwijze is dat hij een niet-aflatende interesse heeft in alles waar een systeem achter zit. In zijn kunstwerken resulteert dit in filosofische ideeën met een wetenschappelijke basis, die via visuele experimenten – stel je iets voor als een draaiende oersoep van radertjes, schroefjes, wijzerplaatjes waaruit een nieuw uurwerk zou kunnen ontstaan – zichtbaar gemaakt worden. Zijn zoektocht heeft altijd te maken met het vinden van structuren in een haast oneindige opeenvolging van mogelijkheden en ogenschijnlijk willekeurige gebeurtenissen – alsof hij de samenhang der dingen bloot wil leggen en om te laten zien dat alles om ons heen met elkaar te maken heeft en elkaar beïnvloedt – ook al kunnen we dat niet altijd zien.

De openingstijden zijn vrijdag tot en met zondag, van 11.00 tot 17.00 uur. Rondleidingen elke vrijdag, zaterdag en zondag om 14.00 en 15.00 uur. Entree is zeven euro, inclusief koffie/thee.

Uit serie Ereis van Dirk Zegel. Foto: PR

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant