Het nieuwe directieduo Hiske Kremer en Evert Stroet stelt zich voor. Foto: PR Koppelkerk
Het nieuwe directieduo Hiske Kremer en Evert Stroet stelt zich voor. Foto: PR Koppelkerk

Gemeenteraad en college bezoeken Koppelkerk

Cultuur

BREDEVOORT - Een vuurdoop op de eerste werkdag van directieduo Hiske Kremer en Evert Stroet: de gemeenteraad en het college van de gemeente Aalten waren met enthousiasme ingegaan op de uitnodiging van Stichting Koppelkerk om op bezoek te komen.

De stichting had deze uitnodiging om twee reden verzonden. Ten eerste was dit een mooie kans om met de nieuwe directie kennis te maken. Daarbij leek het het stichtingsbestuur zinvol – gezien de discussies in de raad over de mate van steun aan de stichting – om ter plekke te laten zien wat de organisatie doet, hoe ze werken en wat zij daarmee beogen en bereiken.
Na een informele ontvangst in het Boekencafé nam Hiske Kremer de aanwezige raads- en collegeleden mee naar de Kerkzaal, waar de expositie ‘NU EN (N)OOIT’, onderdeel van het brede project ‘Bouwen aan de toekomst’, te zien was. Het thema van deze expositie paste erg goed bij de fase waar de Koppelkerk zich in bevindt en ook bij de thema’s die tijdens deze avond aan de orde kwamen. Hiske vertelde over de totstandkoming van exposities bij de Koppelkerk en de rol van de (vrijwillige) kunstcommissie en rondleiders. Er ontstond een fijn gesprek over de impressies en interpretaties van (de) kunst.
De aanwezigen werden vervolgens meegenomen in de structuur van de organisatie tijdens een korte presentatie door voorzitter Anke Sitter. Daarin werd ook aandacht besteed aan de rol van waarnemend directie die het driekoppig bestuur de afgelopen 15 maanden heeft vervuld. In de presentatie kwam aan de orde hoe de (vrijwillige) commissieleden samen het programma maken van de Koppelkerk; hoe de ondersteuning daarvan door een kleine staf is ingericht; ook werd ingegaan op de visie en ambitie die de Koppelkerk voor de komende jaren heeft. Vanzelfsprekend werden daarbij voor het aandachtige publiek financiële vraagstukken toegelicht. Op dit moment bestaat ongeveer tien procent van de omzet van de Koppelkerk uit budgetsubsidie van de gemeente Aalten. Zelfs binnen cultuurland is dit een zeer laag percentage. Dat betekent dat de Koppelkerk voor het overgrote deel voor eigen inkomsten weet te zorgen, middels ticketverkoop, horecaomzet, inkomsten uit verhuringen en het actief aanschrijven van andere fondsen.
Tijdens en na de presentatie werden door de aanwezigen veel inhoudelijke vragen gesteld, zowel over medewerkersbeleid, programmakeuzes, financiële kansen en risico’s als ook over inclusie, buurtbetrokkenheid en samenwerking. Het daaropvolgende gesprek was open, respectvol en bood ruimte aan het uitwisselen van goede ideeën over en weer.
Na dit zeer informatieve deel van de avond stelden directieleden Hiske Kremer en Evert Stroet zich voor. Hiske heeft de afgelopen jaren onder andere voor de Musea Zutphen en Villa Mondriaan in Winterswijk gewerkt. Ook is zij actief voor het Doopsgezind Kerkje Winterswijk. Bij de Koppelkerk richt zij zich op kunst, cultuur en bepaalde vraagstukken binnen de bedrijfsvoering. Evert is muzikant en zangcoach, hij werkte onder meer bij het DRU Industriepark als productieleider voor de Dag van de Achterhoekse Popmuziek en deed hij de marketing voor een bouwbedrijf. Evert richt zich bij de Koppelkerk op muziek, maatschappelijke onderwerpen, medewerkers en marketing. Met dit directieteam verwacht de Koppelkerk haar ambitie als vrijplaats voor kunst, cultuur en maatschappelijk gesprek de komende jaren verder te kunnen ontwikkelen.
Voor zowel de organisatie van de Koppelkerk als de genodigden was de avond boeiend en waardevol.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit